Steeds meer waarde toevoegen voor de patiënt

Value Based Health Care of waardegedreven zorg is een belangrijk onderwerp binnen het Catharina Ziekenhuis. Het is als idee erg eenvoudig: meer waarde toevoegen aan de zorg voor onze patiënt. Om dit te bereiken moet de zorg georganiseerd worden rondom de patiënt. Het Catharina Ziekenhuis is als een van de eerste ziekenhuizen in 2014 al gestart met dit principe en werkt intensief samen met de andere Santeon ziekenhuizen. Een unieke transparante samenwerking in het belang van de patiënt.

De Santeon ziekenhuizen, de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen vallen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, werken open samen met als doel de zorg te verbeteren. Zorg die voor de patiënt waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven. In het Catharina Ziekenhuis zijn hiervoor verschillende ‘verbeterteams’ opgezet, onder andere voor borstkanker.

Patiënten schuiven aan

Een paar keer per jaar komen deze verbeterteams, met alle zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgtraject, samen. “Heel belangrijk is dat ook patiënten aanschuiven. Zij hebben een belangrijke stem. Zonder hen kunnen we niet verbeteren. We doen het dus niet alleen voor maar ook juist samen met de patiënt. Patiënten vertellen hoe ze de geleverde zorg hebben ervaren, wat de impact is op hun leven en waar ze bijvoorbeeld tegenaan lopen en anders willen zien”, aldus borstkankerchirurg Yvonne van Riet.

Bij elkaar in de keuken kijken

Ieder half jaar worden zorguitkomsten tussen de Santeon ziekenhuizen vergeleken. “We kijken letterlijk bij elkaar in de keuken. En dat maakt onze samenwerking uniek. We vergelijken resultaten en behandelingen en als we verschillen zien dan kijken we waar dit aan ligt en waar verbeteringen te halen zijn. Wat maakt dat een ziekenhuis het beter doet, of juist niet? Zo wordt de zorg steeds beter en daar doen we het voor, de beste zorg voor elke patiënt”, benadrukt Van Riet.

Kleine dingen, grote impact

Mirjam Voragen is één van die patiënten en maakt deel uit van het verbeterteam borstkanker in het Catharina Ziekenhuis. In 2014 kreeg Mirjam zelf borstkanker en is haar linkerborst verwijderd. Ze is nu ‘schoon’ en heeft het proces van een borstreconstructie achter de rug. “Ik vind het bewonderenswaardig dat het Catharina Ziekenhuis open staat voor verbetering. Hiermee geef je een duidelijk signaal af; de patiënt staat centraal. Dat getuigt van professionaliteit. Welke zorg of behandeling het beste past, is voor iedereen anders. Ik voelde me gehoord, dat geeft heel veel vertrouwen. Kritisch naar jezelf kijken is altijd belangrijk, niet altijd makkelijk maar wel noodzakelijk als je wil verbeteren. Kleine dingen kunnen een grote impact hebben, zeker voor patiënten. Als je als ziekenhuis diverse data vergelijkt, kijkt en leert hoe anderen iets doen, maak je de grootste stappen in patiënttevredenheid”, benadrukt Mirjam.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat deze samenwerking uniek maakt, is dat professionals van de verschillende ziekenhuizen bij elkaar in de keuken kijken. Ze vergelijken de resultaten van behandelingen en vragen zich af hoe het komt dat uitkomsten tussen ziekenhuizen verschillen, wat maakt dat een ziekenhuis het beter doet, of juist niet? De beste resultaten worden overgenomen en als standaard geïmplementeerd. Zo wordt de zorg steeds beter. Santeon is de enige ziekenhuisgroep die dit op deze manier onderzoekt. De zeven Santeon ziekenhuizen liggen verspreid over Nederland. In totaal werken er ruim 27.500 mensen waarvan ongeveer 2.000 medisch specialisten. Eén op de acht patiënten bezoekt een Santeon ziekenhuis. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Meer informatie: www.santeon.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden