Uniek multicenter kwaliteitsproject OPTIMIZE-PCI van start

Om continue de kwaliteit van de zorg te toetsen en te verbeteren verzamelt de Nederlandse Hart Registratie (NHR) data van verschillende ziekenhuizen in Nederland. Samen met de NHR is het Catharina Ziekenhuis een kwaliteitsproject gestart, de OPTIMIZE-PCI. In dit project wordt in meerdere ziekenhuizen in Nederland een nieuwe strategie ingevoerd tijdens dotterbehandelingen. Hierbij zal laagdrempelig met een ballon de stent na plaatsing extra worden nageblazen, zodat deze beter wordt ontplooid. Dit heet een liberale post-dilatatie strategie. De verwachting is dat deze methode leidt tot betere resultaten na een dotterbehandeling.

Initiatiefnemer Koen Teeuwen, interventiecardioloog uit het Catharina Ziekenhuis: “Wij denken dat een toename in het aantal post-dilataties gaat leiden tot betere klinische uitkomsten en dit willen we graag evalueren met dit project.”

Konrad van Beek, arts-onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis vult aan: “Voor patiënten is dit fijn omdat op grote schaal gekeken gaat worden of we dotterbehandelingen voor hen kunnen verbeteren“.

OPTIMIZE-PCI is geïnitieerd binnen de NHR registratiecommissie PCI en wordt door elf centra ingevoerd. Het kwaliteitsproject wordt na een jaar op zorgvuldige wijze geëvalueerd. Dr. Koen Teeuwen, interventiecardioloog uit het Catharina Ziekenhuis, treedt binnen de registratiecommissie op als projectleider en geeft in nauwe samenwerking met de NHR de evaluatie ook vorm.

Overzicht van projectleiders en deelnemende centra:
Koen Teeuwen (initiatiefnemer, Catharina Ziekenhuis), Konrad van Beek (arts-onderzoeker Catharina Ziekenhuis), Marijke Timmermans (Nederlandse Hart Registratie (NHR)) en de projectleiders van de andere centra; Dr. Bimmer Claessen (Amsterdam UMC), Dr. Jin Ming Cheng (Albert Schweitzer ziekenhuis), Drs. C. Schotborgh (HagaZiekenhuis), Drs. J Polad (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Dr. J. Brouwer (Medisch Centrum Leeuwarden), Dr. Lokien van Nunen (Radboudumc), Dr. Karin Arkenbout (Tergooi MC), Dr. Erik Lipsic (UMCG), Dr. Adriaan Kraaijeveld (UMC Utrecht). 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden