Verbeterd zorgproces verkort de opnameduur voor patiënten met ablatie

Patiënten die een ablatie ondergaan zijn door het stroomlijnen van het zorgproces al binnen twee uur op de been, dat was vier tot zes uur. In plaats van het traditionele handmatig afdrukken van de ader in de lies gevolgd door een drukverband, wordt nu bijvoorbeeld een hechting aangebracht in het bloedvat.

“We verwachten dat deze behandelmethode veel voordelen biedt voor onze patiënten en het ziekenhuis”, stelt Miriam Scheurwater, AIOS cardiologie en onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis. “De verkorte ligduur kan zorgen voor minder pijnklachten in de rug en de nek. Daarnaast kan het leiden tot minder verpleegkundige handelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenmalig katheteriseren, omdat patiënten weer zelfstandig naar het toilet kunnen lopen.”

Zelfde dag naar huis

Het doel van de nieuwe behandelmethode is om het zorgproces rondom ablaties nog beter te stroomlijnen. Zo kunnen patiënten door de verkorte bedrust nog dezelfde dag naar huis. Door een optimalisatie van het zorgproces wordt de zorg voor deze patiëntengroep efficiënter en hopen de onderzoekers kosten te besparen.

Onderzoek

Om alle effecten van deze werkwijze goed in kaart te krijgen, wordt er in het Catharina Ziekenhuis onderzoek gedaan. Tijdens de eerste meting wordt het bestaande zorgproces geëvalueerd waarbij patiënten een drukverband krijgen en 4-6 uur bedrust, gevolgd door mobilisatie en liescontrole. De post-meting zal de nieuwe methode met de Perclose ProGlide (het instrument dat wordt gebruikt om het bloedvat te hechten) onderzoeken, waarbij patiënten 2 uur bedrust krijgen, gevolgd door mobilisatie en liescontrole. Harde data zoals opnameduur worden geanalyseerd en gecombineerd met de patiëntervaringen die worden bevraagd met een vragenlijst. Daarna wordt naar aanleiding van de bevindingen onderzocht of er nog verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Waardegedreven zorg

Dit project is onderdeel het Waardegedreven zorg programma van het Catharina Ziekenhuis. Binnen dit programma worden 20 verschillende aandoeningen onder de loep genomen om te onderzoeken waar we de zorg kunnen verbeteren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden