Ziekenhuizen bundelen krachten voor vrouwen met gynaecologische kanker

Het Radboudumc Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Maastricht UMC+ gaan intensief  samenwerken op het gebied van de gynaecologische kanker. De samenwerking wordt vandaag in Maastricht tijdens een mini-symposium bekrachtigd.

Concentratie van (oncologische) zorg leidt tot een hogere kwaliteit. Dat blijkt onder meer uit rapporten van KWF Kankerbestrijding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft dat uitgangspunt vertaald in richtlijnen die moeten leiden tot concentratie. Het Radboudumc en het Maastricht UMC+ hebben hierop geanticipeerd door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van de gynaecologische oncologie te intensiveren. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft aangehaakt bij die samenwerking, zodat er nu gesproken kan worden van één gezamenlijk netwerk voor gynaecologische oncologie in Zuidoost-Nederland.

Meer kijkoperaties

Het Catharina Ziekenhuis is twee jaar geleden het expertisecentrum in Brabant geworden voor alle vrouwen met gynaecologische kanker. “Het bundelen van alle operaties in één ziekenhuis heeft een enorme slagkracht opgeleverd,” stelt gynaecoloog dr. Dorry Boll. Zij is één van de vier zeer ervaren chirurgen uit het ziekenhuis die zich gespecialiseerd hebben in deze zorg. Vorig jaar werden bijna 300 vrouwen in het centrum geopereerd. “De meeste operaties verlopen in dit ziekenhuis laparoscopisch, dat wil zeggen door middel van een kijkoperatie. Daardoor bereiken we veel gezondheidswinst. Patiënten herstellen sneller na zo’n operatie.”

Ook is een groot aantal nieuwe ontwikkelingen standaard beschikbaar in het Catharina Ziekenhuis. “Door onze focus denken we niet in problemen, maar in oplossingen”, vult dr. Ruud Bekkers zijn collega aan. “Zo zijn we als vierde centrum van Nederland  in staat om chemotherapie door middel van een kleine opening in de buik direct in de buikholte toe te dienen. Een enorme vooruitgang voor onze patiënten.”

Samenwerking

De samenwerking met andere specialismen binnen het ziekenhuis werpt ook haar vruchten af. Bekkers: “Met aantoonbaar resultaat voor de vrouwen die wij opereren. Bij een zogenoemde debulkingoperatie bereiken we, juist omdat we die operatie uitvoeren met gespecialiseerde chirurgen uit het ziekenhuis op het gebied van buikchirurgie, landelijk gezien zeer goede aansprekende resultaten.”


Gynaecoloog-oncologen dr. Ruud Bekkers (2de van links) en dr. Dorry Boll (3de van rechts) tijdens een multidisciplinaire oncologiebespreking met verwijzende ziekenhuizen.


Ook een andere belangrijke factor voor patiënten krijgt aandacht in het Catharina Ziekenhuis. Boll: “We hebben een goede samenwerking met onze plastische chirurgen bij bijvoorbeeld schaamlipkanker. Samen kijken we tijdens de kankerbehandeling direct naar het cosmetische resultaat; voor vrouwen een niet onbelangrijk onderdeel van hun herstel.”

Beide gynaecologen zijn ook trots op het vele wetenschappelijke onderzoek van het centrum. “We zijn enorm gedreven. We willen voorop blijven lopen. Daarom doen we veel onderzoek in dit centrum om onze zorg continu te verbeteren. We praten landelijk mee over nieuwe richtlijnen om nieuwe opgedane inzichten een plek te geven in de reguliere zorg. De ondertekening van vandaag past perfect om onze zorg verder te optimaliseren”, besluit Bekkers.

Meerwaarde

Door de samenwerking met het Radboudmc en het Maastricht UMC+ ontstaat één netwerk voor gynaecologisch-oncologische zorg in Zuidoost-Nederland, waarbij de drie partijen die zorg zo breed mogelijk op de drie locaties aanbieden. Waar nodig zal de zorg geconcentreerd worden op één van de drie locaties. Op termijn kan uitwisseling van medewerkers plaatsvinden om de aan de patiënt te verlenen zorg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden