Hiv-infectie

Het Catharina Ziekenhuis is door de overheid aangewezen als één van de 25 centrumziekenhuizen, gespecialiseerd in zorg voor mensen met een hiv-infectie. Met ruim 700 patiënten is het Catharina Ziekenhuis een van de grotere erkende behandelcentra in Nederland. Het hiv-behandelcentrum is een apart onderdeel binnen de vakgroep Inwendige geneeskunde. Het behandelteam heeft veel ervaring in de begeleiding en de behandeling van patiënten met een hiv-infectie.

Hiv-behandelteam

Het hiv-behandelteam houdt zich voornamelijk bezig met de directe behandeling van patiënten. Dit doet het team door topklinische zorg te bieden met betrekking tot de behandeling van hiv. Ook biedt het behandelteam optimale psychosociale ondersteuning aan mensen met hiv. Het team screent structureel op de aanwezigheid van risicofactoren voor ziekten die vaker voorkomen bij hiv.

Het behandelteam draagt haar kennis uit aan diverse beroepsgroepen binnen en buiten het ziekenhuis, maar ook aan patiënten(verenigingen). Wij dragen vanuit maatschappelijk oogpunt bij aan de preventie van het overdragen van hiv door voorlichting, behandeling van seks-/prikaccidenten met een kuur met hiv-remmers (PEP-behandeling) en door het organiseren van een breed scala aan patiëntgerichte bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de GGD en huisartsen ons consulteren over de preventieve behandeling van hiv via PrEP. Als de GGD en de huisarts geen PrEP-behandelingen kunnen geven, kunnen patiënten eventueel bij ons terecht.

Hiv-spreekuur

Als u van de huisarts, medisch specialist of bijvoorbeeld de GGD te horen krijgt dat u hiv-positief getest bent, neemt hij of zij contact op met de polikliniek Inwendige geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Dit kan vaak al de volgende dag, maar wordt in ieder geval gepland binnen 3 dagen (inclusief weekenddagen).

Eerste bezoek

Tijdens de eerste afspraak geeft de verpleegkundig specialist uitgebreid informatie over de diagnose hiv. U krijgt een bloedonderzoek, waarbij de zorgverleners kijken naar uw algehele gezondheid, de afweer, het aantal virusdeeltjes, andere bijkomende infectieziekten en de gevoeligheid van het virus voor eventuele therapie.

Het eerste bezoek bij de medisch specialist (internist) is, als de gezondheid dat toelaat, ongeveer 2 weken later. Het gesprek duurt 30 minuten. De internist neemt met u uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik door. Hij krijgt door vragen en lichamelijk onderzoek een indruk van uw lichamelijke conditie. De internist bespreekt met u de bevindingen en de eventuele consequenties op de behandeling.

PrEP

Het hiv-behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis biedt uw huisarts de mogelijkheid met ons te overleggen op het moment dat u de wens heeft PrEP te gebruiken. PrEP is een medicamenteuze behandeling ter voorkoming van infectie met hiv voor hoog risico contact. Mocht uw huisarts onvoldoende ervaring hebben met PrEP en dit liever niet voorschrijven, dan kunt u zich wenden tot de GGD. Op de website van de GGD vindt u meer informatie over het PrEP-programma bij de GGD. Op termijn is het de bedoeling alle PrEP-zorg over te dragen aan de huisarts en de GGD.

Wetenschappelijk onderzoek

Het hiv-behandelcentrum levert een bijdrage aan onderzoek van de Stichting Hiv Monitoring (SHM). SHM verzamelt, analyseert en rapporteert anoniem over data van mensen met hiv in Nederland. Deze gegevens worden verzameld voor wetenschappelijke doeleinden. Het onderzoek van SHM leidt tot adviezen aan behandelaars, patiënten, overheid en de zorg. Meer informatie: www.hiv-monitoring.nl.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden