Duurzaamheid

Milieuprestaties 2022

Het Catharina Ziekenhuis publiceert ieder jaar haar milieuprestaties. In dit verslag kunt u de prestaties over het jaar 2022 terug vinden.

Groene stroom

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van groene stroom en verbruikt ongeveer 22 miljoen kWh per jaar. Een gemiddeld huishouden gebruikt 2990 kWh per jaar. Groene stroom komt uit duurzame bronnen. Het ziekenhuis heeft ervoor gekozen om Nuon in 2018 de volledige levering van elektriciteit aan het ziekenhuis te laten vergroenen met GVO’s van Europese windmolens.

Greendeal

Het Catharina Ziekenhuis, GGzE, Archipel groep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis woonzorg groep hebben de Green Deal Gezondheidssector gemeente Eindhoven getekend. De Green Deal Zorg duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De deelnemende partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente verwacht dat de zorginstellingen meer bereiken wanneer zij samenwerken. ‘Kennisuitwisseling’ is dan ook onderdeel van het Green Deal convenant. In het contract staan afspraken over duurzame maatregelen op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. De vijf Eindhovense zorginstellingen zeggen toe dat zij vanuit hun eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid, hier invulling aan geven. Dit doen zij in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting DOE en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Duurzame energieopwekking

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van een duurzame energie-installatie voor warmte en koude, een zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO). Dit is tevens een van de best werkende WKO systemen van Nederland. Het ziekenhuis wekt 46 procent van de warmte en koudebehoefte duurzaam op. De installatie ligt samen met warmtepompen onder de grond en bestaat uit 4 bronnen, lange buizen van elk 60 meter die uitmonden in een waterhoudende laag. Door water de buis in te pompen, ontstaat er bij de uitmonding van de buis een waterbel met een bepaalde temperatuur. Door de isolerende werking van de bodem blijft deze temperatuur constant aan wat je hebt ingebracht. Je mag alleen grondwater van de ene naar de andere buis pompen, zo blijft de balans in de bodem intact. Zo is er in de zomermaanden meer koeling nodig en is er sprake van een warmteoverschot. Door water uit de koude bron op te pompen kun je het waternet van het ziekenhuis afkoelen. Het bronwater warmt hierdoor op. Dit warme bronwater pomp je vervolgens in de warme bron. In de winter doe je het tegenovergestelde. Het water in de koude bron is ongeveer 8 tot 10 graden, in de warme bron is dit 15 graden. Deze temperaturen zijn niet geschikt om de verwarmings- en koelsystemen van het ziekenhuis te voorzien. Daarom liggen er ook warmtepompen in de grond. Deze pompen kunnen op een slimme manier de temperatuur bijstellen.

Wij gebruiken Nederlandse en Europese wind

Bedrijven en instellingen die gebruikmaken van duurzame energie, ontvangen het groencertificaat GvO (Garantie van Oorsprong). En dat doen wij! Wij gebruiken Nederlandse en Europese wind. Hiermee zijn wij er zeker van dat de hoeveelheid stroom die wij jaarlijks verbruiken op een milieuvriendelijke manier bij een specifieke bron is opgewekt. Onze bronnen zijn: 20% Nederlandse wind op land geproduceerd in Zeeland en 80% Europese wind op land geproduceerd in landen als Italië, Ierland, Zweden, Tsjechië en Oostenrijk. Door de aanschaf van deze GvO’s is ons volledige elektriciteitsverbruik gecompenseerd met duurzame bronnen. Meer weten over de werking van GvO’s? Bekijk dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=XnWXJJ-zbqQ

Catharina Ziekenhuis behaalt zilver!

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, ook binnen het Catharina Ziekenhuis. Daarom hebben wij samen met andere zorginstellingen binnen Eindhoven en de Gemeente een Green Deal opgesteld met daarin de afspraak om de milieuthermometer Zilver te behalen. En dit is gelukt!

De externe auditor heeft vastgesteld dat we aan alle verplichte en keuze eisen voldoen. 

De milieuthermometer zorg is een instrument waarmee op een praktische manier aan duurzaamheid gewerkt kan worden. Met certificaat Brons zijn we een stap verder gegaan dan de minimale wettelijke eisen. Zo is onder andere het volledige elektriciteitsverbruik vergroend, is afgesproken om daar waar mogelijk apparatuur en meubilair beschikbaar te stellen voor hergebruik, wordt het plantenmateriaal voor de plantsoenen zoveel mogelijk duurzaam ingekocht en zijn er stappen gemaakt om het gebruik van schoonmaakmiddelen te verminderen.

En de ambitie gaat verder. Het Catharina Ziekenhuis gaat voor goud. Dit betekent dat wij verder werken aan de energietransitie en CO2 reductie en gaan inzetten op duurzaam & circulair inkopen, bouwen en renoveren. Voldoende uitdagingen die met vastberadenheid worden aangepakt.

Sandra Korff de Gidts-Lomans
Service-eenheid Facilitair Bedrijf (KAM-team)

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden