Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) die zich kenmerkt door het optreden van ontstekingen. Deze zijn het gevolg van een ontregeling van het afweersysteem (auto-immuun ziekte).

De precieze oorzaak is nog steeds niet helemaal bekend. De eerste verschijnselen ontstaan meestal in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar. De ziekte kan zich echter ook bij kinderen en ouderen openbaren. MS komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor.

Verschijnselen van MS kunnen zich op zeer veel verschillende manieren uiten, afhankelijk van waar de ontstekingen zich in het zenuwstelsel bevinden. Veel voorkomende klachten zijn gevoelsstoornissen, tintelingen, krachtsverlies, dubbelzien en problemen met lopen. Deze verschijnselen kunnen echter ook bij andere ziektebeelden optreden en zijn geen van alle typisch voor MS. Het beloop van de ziekte is ook per patiënt verschillend en kan variëren van zeer mild tot ernstig.

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon, de verschijnselen bij lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek zoals MRI-scans en onderzoek van het hersenvocht. Helaas is er nog steeds geen genezing mogelijk voor MS, dit betekent echter niet dat er geen behandeling is. De laatste jaren zijn hierin grote stappen gemaakt en lukt het steeds vaker om de ziekte (nagenoeg) tot stilstand te brengen middels verschillende soorten medicijnen.

Het MS Centrum van de afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis beschikt over een behandelteam van twee in MS gespecialiseerde neurologen die worden ondersteund door twee MS-verpleegkundigen. Daarnaast is er intensieve samenwerking met diverse andere specialismen die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van MS-patiënten, zoals oa de revalidatiegeneeskunde, urologie en medische psychologie. Er zijn goede contacten met (para-)medici uit de eerste lijn.

Doordat het MS Centrum binnen het Catharina Ziekenhuis is gepositioneerd, is er een laagdrempelige bereikbaarheid en 24/7 beschikbaarheid van spoedzorg en tevens, indien nodig, mogelijkheid tot opname. Alle voor MS noodzakelijke onderzoeksmethodes zijn beschikbaar in het Catharina Ziekenhuis en alle geregistreerde MS-behandelingen kunnen worden gegeven. Daarnaast wordt geparticipeerd in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden