Revalidatie geneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

040 - 239 94 00

Route: 086

De specialisten van revalidatiegeneeskunde richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties.

Kunt u door een beroerte of ongeval niet meer (goed) bewegen? Onze artsen van het specialisme Revalidatiegeneeskunde helpen u graag. Zij richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties. Denkt u aan beperkingen als gevolg van een beroerte of een ongeval. Oplossingen kunnen zijn: opstarten van therapie bij u in de buurt, een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, het nemen van medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen of het naleven van leefregels.

De revalidatieartsen in het Catharina Ziekenhuis werken veel samen met de overige medische specialisten in het ziekenhuis, therapeuten bij u in de buurt en het revalidatiecentrum Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch.

Eerste afspraak

U kunt alleen bij onze polikliniek terecht met een verwijzing van een specialist in het Catharina Ziekenhuis (bijvoorbeeld een neuroloog, orthopeed of cardioloog). U kunt telefonisch een afspraak met ons maken:

Bel de polikliniek Revalidatiegeneeskunde via 040 – 239 94 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur.

Behandelplan

Door middel van gesprekken en onderzoeken achterhaalt de revalidatiearts wat er met u aan de hand is en wat uw hulpvraag is. Als de revalidatiearts over voldoende informatie beschikt, stelt hij samen met u een behandelplan op. In dit plan staat hoe uw beperking aangepakt wordt. Denk hierbij onder andere aan:

  • Een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker;
  • Het gebruik van hulpmiddelen (zoals een orthopedische schoen of een rolstoel;
  • Het nemen van medicatie;
  • Het naleven van adviezen en/of leefregels.

Meer informatie vindt u ook op www.revalidatie.nl

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden