Medische psychologie (volwassenen)

Psychologie, medische (volwassenen)

ma-vr (08.30-12.30 en 13.15-16.30)

Route: 530

Psychische klachten hebben vaak te maken met lichamelijke problemen. Onze psychologen hebben specifieke kennis over klachten en problemen op het grensvlak van psychologie en geneeskunde.

Wie zijn we?

Medische psychologie richt zich op psychische en emotionele klachten en/of gedragsproblemen die samenhangen met lichamelijke problemen of een lichamelijke ziekte. Onder het specialisme Medische psychologie volwassenen valt ook klinische neuropsychologie. De relatie tussen de werking van de hersenen en gedrag staat hier centraal. Om bijvoorbeeld vast te stellen welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft in het dagelijkse leven wordt gebruik gemaakt van neuropsychologisch onderzoek. In het ziekenhuis werken klinisch (neuro-)psychologen en GZ-psychologen met specifieke kennis over klachten en problemen op het grensvlak van psychologie en geneeskunde. Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, dit houdt in dat op de afdeling ook psychologen in opleiding werken.

Hoe werken we?

Een verwijzing naar de polikliniek Medische psychologie krijgt u van de medisch specialist uit het Catharina Ziekenhuis waar u onder behandeling bent. U wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek waarin we uw situatie, klachten en de gevolgen daarvan bespreken. Doorgaans is er meer dan één gesprek nodig om uw klachten goed te begrijpen. Op basis van de informatie uit deze gesprekken en uw eigen hulpvraag, wordt er een persoonlijk advies voor de behandeling gegeven. Er worden verschillende soorten behandelingen aangeboden, zowel individueel als in een groep. De behandelmethoden zijn wetenschappelijk onderzocht en bestaat uit gemiddeld 7-10 afspraken. Veelgebruikte behandelmethoden zijn:

Soms wordt er voorgesteld om eerst uitgebreider (neuro-)psychologisch onderzoek te doen. Tot slot kan het ook voorkomen dat hulp buiten het ziekenhuis passender is. In dat geval denken we mee over de mogelijkheden en betrekken we uw huisarts in het zoeken naar een passende behandeling of begeleiding buiten het ziekenhuis.

Geheugenonderzoekcentrum

De afdeling Medische Psychologie is een onderdeel van het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

Meer informatie over Medische psychologie en onze werkwijze kunt u vinden in onze patiëntenfolders

In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd wat medische psychologie is

 

 

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden