Gebroken neus

Als de neus gebroken is, dan staat de neus scheef of is aan één zijde ingedeukt. Er is ook bijna altijd sprake van een neusbloeding die vaak na korte tijd vanzelf stopt.

Als de neus gebroken is, dan kan de KNO-arts de neus binnen vijf dagen rechtzetten. Dit gebeurt meestal op de polikliniek KNO met een plaatselijke verdoving. Na vijf dagen kan de gebroken neus al weer enigszins vastgegroeid zijn waardoor de neus scheef staat. Dan kan het nodig zijn om de neus onder narcose recht te zetten.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden