Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van een van de drie zenuwen (bedradingen) van de onderarm, de ulnariszenuw (of nervus ulnaris). Deze zenuw loopt vanaf de binnenkant van de bovenarm via de binnenkant van de elleboog naar de pinkmuis.

Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen van pink en ringvinger. Daarnaast kunnen krachtsverlies in de hand, verminderde vaardigheid van de hand, pijn en krampen in de hand optreden. De uitval van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Ook kunnen de klachten ‘s nachts optreden.

Oorzaak

Beknelling van de ulnariszenuw ter hoogte van de elleboog kan de oorzaak zijn. Vaak is er echter geen specifieke onderliggende oorzaak. Leunen op de elleboog, herhaald of overmatig buigen en strekken van de elleboog worden wel in verband gebracht met een ulnaris neuropathie door druk op en rek van de zenuw.

Behandeling

Bij uitblijven van verbetering kunnen we de zenuw operatief vrij leggen. Bij patiënten met meer uitgesproken en toenemende spierzwakte besluiten we soms direct tot een operatieve behandeling. Meestal voert een neurochirurg of plastisch chirurg de operatie uit. Dit gebeurt vaak poliklinisch onder plaatselijke verdoving. De chirurg legt de zenuw vrij door de weefsels die de zenuw beknellen, door te nemen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden