Actualisatieronde regionale transmurale afspraken (RTA’s)

De afgelopen periode hebben de regionale transmuraal coördinatoren de bestaande RTA’s kritisch onder de loep genomen en in afstemming met de  werkgroepen geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat sommige RTA’s zijn komen te vervallen. Als er geen veranderingen zijn, wordt alleen de datum van de RTA geactualiseerd. Sommige RTA’s zijn aangepast op basis van nieuwe richtlijnen zoals bijvoorbeeld het Formularium Diabetes Mellitus type 2 en de RTA Hartfalen.

De RTA Hartfalen is aangevuld met nieuwe inzichten uit de ESC- en NHG-richtlijnen, zoals de medicamenteuze behandeling d.m.v. SGLT-2 remmers en het gebruik van de ‘fantastic four’. Daarnaast zijn in de herziening ook zaken als telemonitoring en optimalisering van terugverwijzing van patiënten meegenomen. 

De reeds geüpdatete en herziene RTA’s zijn te vinden op onze website en in de RTA ZOB app. We gaan de komende weken verder met de actualisatie en hopen voor de zomer alles afgerond en actueel te hebben. Heeft u nog geen toegang tot de app? Of heeft u opmerkingen of vragen over een regionale transmurale afspraak? Neem contact op via infohaca@catharinaziekenhuis.nl.

De volgende RTA’s zijn weer actueel, zonder substantiële aanpassing:

 • Zorgpad ouderen met niet-specifieke klachten op de SEH
 • Heupdysplasie
 • Vlekken en flitsen
 • Licht traumatisch hersenletsel
 • Zindelijkheid bij kinderen
 • Zwelling in de hal
 • Fundusscreening DM
 • Gonartrosis; degeneratieve knieproblemen

 Het Formularium Diabetes Mellitus type 2 is aangepast, onder meer met toevoeging van een nieuw stroomschema. En met kleine wijzigingen is ook de RTA kniepathologie weer gepubliceerd.

 De volgende RTA’s worden op dit moment inhoudelijk herzien en hopen we op niet al te lange termijn aangepast te publiceren op de app RTA ZOB.

 • Bariatrische zorg voor volwassenen
 • CVRM
 • Dementie
 • ADHD bij kinderen en jeugdigen
 • Hoofdpijn
 • Hypothyreoïdie
 • Diep veneuze trombose
 • Overgewicht bij kinderen
 • Vaginaal bloedverlies
 • Trombolyse bij een CVA

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden