Behandeling van terugval bij MS kan dankzij Catharina Ziekenhuis voortaan thuis

Bijna alle Multiple Sclerose (MS)-patiënten met een terugval in het ziekteproces, kunnen voortaan thuis worden behandeld. Zij hoeven daarvoor niet meer naar het ziekenhuis te komen, omdat het medicijn methylprednisolon nu ook in capsulevorm beschikbaar is.

De meeste mensen met MS hebben een zogenoemd relapsing remitting ziektebeloop waarbij een terugval (ook wel relapse of schub genoemd) wordt afgewisseld met periodes van herstel. Bij een forse verergering wordt vaak een behandeling gegeven met methylprednisolon op de dagbehandeling van het ziekenhuis. Dit gebeurt via een infuus, gedurende drie of vijf dagen.


ETZ-neuroloog Edo Arnoldus toont het medicijn in capsulevorm.

Goed en veilig

Deze behandeling kan echter net zo goed en net zo veilig in de thuissituatie worden gegeven met capsules methylprednisolon in dezelfde dosering. Uit de medische literatuur1,2 blijkt dat dit net zo effectief is. Tot voor kort was methylprednisolon in tablet- of capsulevorm niet verkrijgbaar in Nederland, omdat import niet is toegestaan. In omringende landen staat in de behandelrichtlijnen MS dat orale toediening de voorkeur verdient.

De indicatiestelling voor de thuisbehandeling moet volgens MS neurologen wél gebeuren door een neuroloog, net als dat de verstrekking van de capsules via de poli-apotheek in het ziekenhuis gaat. Dit om te voorkomen dat dergelijke kuren, op aandringen van patiënten, te laagdrempelig worden gegeven via de huisarts.

Productie capsules

Vanuit de afdeling Neurologie van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg is via het Netwerk Zinnige Zorg  van coöperatie VGZ de samenwerking gevonden met de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daar is de productie van capsules met 100mg methylprednisolon opgezet, die nu aan alle ziekenhuisapotheken in Nederland kunnen worden geleverd. ETZ-neuroloog en initiatiefnemer Edo Arnoldus verwacht dat de capsules snel beschikbaar komen voor alle MS-patiënten: “Zij kunnen dan thuis, in de eigen vertrouwde omgeving de capsules slikken in plaats van meerdere dagen naar het ziekenhuis te moeten reizen”.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en het bestuur van de Landelijke Werkgroep MS neurologen ondersteunen dit initiatief van harte. Na een recente ‘ronde tafel bijeenkomst’ zijn alle zorgverzekeraars akkoord gegaan met de vergoeding per 1 februari 2021. Hiermee is het laatste obstakel weggenomen en kan voor deze indicatie de Juiste Zorg op de Juiste Plek plaatsvinden. Dit levert een kostenbesparing van naar schatting ruim twee miljoen euro op, maar is vooral veel patiëntvriendelijker.

Literatuur:

1. Liu S, Liu X, Chen S, et al. (2017) Oral versus intravenous methylprednisolone for the treatment of multiple sclerosis relapses: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE 12(11): e0188644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188644

2. Mostert JP, Geleedst-de Vooght MMM, Heersema DJ. (2016) De behandeling van een exacerbatie van multiple sclerose met methylprednisolon: intraveneus of oraal? Tijdschr Neurol Neurochir 2016;117(3):120-3


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden