Fysiotherapie bij te vroeg geboren kinderen

Omdat uw kindje prematuur en/of dysmatuur is geboren, is er een kans dat de motorische ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. De kinderfysiotherapeut begeleidt u en uw kindje in het stimuleren van een zo optimaal mogelijke motorische ontwikkeling.

Als een kindje prematuur wordt geboren, wordt het kind veel vroeger dan gebruikelijk blootgesteld aan de zwaartekracht. Het is moeilijk om tegen de zwaartekracht in te bewegen. Met de zwaartekracht mee bewegen is veel gemakkelijker als je nog maar weinig spierkracht hebt. Met de zwaartekracht mee bewegen betekent in dit geval vrijwel altijd strekken. Dit (over)strekken ziet er vaak zo uit:

  • Hoofd naar achteren duwen (in de nek leggen)
  • Schouders naar achteren trekken
  • Rug recht houden
  • Beentjes liggen recht
  • Handen in vuistjes

Als kinderfysiotherapeuten beoordelen we de ontwikkeling naar de gecorrigeerde leeftijd, dat is de leeftijd vanaf 40 weken. Een prematuur geboren kindje kan niet dezelfde taken volbrengen als een voldragen kindje.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden