Mitraclip

Als uw mitralisklep een lekkage heeft, stroomt het bloed na het samenknijpen van het hart weer terug naar de boezem in plaats van dat het wordt rondgepompt naar de aorta en de rest van uw lichaam. De hartspecialisten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum kunnen deze hartklepaandoening behandelen met een openhartoperatie, of door het plaatsen van een mitraclip. Het plaatsen van een mitraclip is een goed alternatief voor patiënten voor wie een openhartoperatie te risicovol is.

Een mitraclip is een soort nietje om lekkage van de mitralisklep te verhelpen. Uw hart bestaat uit twee kamers en twee boezems die worden gescheiden door een hartklep. De tricuspidalisklep scheidt de rechterboezem van de rechterkamer. De mitralisklep scheidt de linkerboezem van de linkerkamer. Beide kleppen zorgen ervoor dat tijdens het samenknijpen van het hart het bloed in de goede richting stroomt. Als de mitralisklep niet helemaal goed sluit, stroomt er bloed terug in omgekeerde richting naar de linkerboezem. Dit noemen we mitralisklepinsufficiëntie.

Behandeling

We voeren deze behandeling bij u uit als een openhartoperatie voor u te riskant is. Uw lichamelijke conditie laat het in dat geval niet toe om de lekkende hartklep te vervangen of te repareren. Met een mitraclip kunnen onze hartspecialisten de lekkage behandelen zonder dat zij met een operatie een grote borstwond hoeven te maken. De cardioloog van het Catharina Hart- en Vaatcentrum schuift een katheter met een clipje door een ader van de lies heen naar de rechter boezem. Via een gat in het boezemtussenschot bereikt het clipje de linkerboezem. Hier wordt de mitraclip als een soort wasknijpertje op de klepbladen van de mitralisklep geplaatst. Op die manier wordt voorkomen dat de klep nog kan lekken.

 

Het plaatsen van een mitraclip is minder ingrijpend voor een patiënt dan een openhartoperatie. De patiënt herstelt sneller en kan dus eerder weer naar huis.

Cardiothoracaal chir Cardiothoracaal chirurg dr. Bart van Straten over plaatsen mitraclip

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden