BMI calculator

Een gezond gewicht is belangrijk om ziekten te voorkomen. Met de Body Mass Index (BMI) kunt u bepalen of u een gezond gewicht heeft. De BMI is een maat om de verdeling tussen gewicht en lengte weer te geven.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden