Catharina Ziekenhuis behaalt opnieuw positief resultaat

Eindhoven – 1 juni 2023.  Vandaag is het jaaroverzicht 2022 van het Catharina Ziekenhuis gepubliceerd. Een jaar waarin het ons, met de enorme inzet van onze 4000 collega’s in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, opnieuw gelukt is om goede resultaten te boeken. Dit ondanks pittige uitdagingen zoals de staart van de covid-pandemie, een hoog ziekteverzuim en onverwachte prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne. De toenemende zorgvraag en de schaarse menskracht maakt dat we in het lopende jaar 2023 voor een grote uitdaging staan om opnieuw meer dan 400.000 patiënten te helpen.

De toename in het aantal patiënten heeft geen negatief effect gehad op de kwaliteit van de zorg. Het Catharina Ziekenhuis heeft dit jaar wederom de officiële Qualicor-Qmentum accreditatie gehaald. Dit betekent dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat we voortdurend werken aan het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Ook de patiënten waarderen onze zorg met een hoog rapportcijfer. In de digitale patiëntenervaringsmonitor scoort het ziekenhuis als geheel een 8,7. “De Qualicor-Qmentum accreditatie, een PEM meting van 8,7 een excellente NPS-score bevestigen ons voortdurende streven naar kwaliteit en patiënttevredenheid”, stelt Nardo van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Inzet op toegankelijke zorg door slimmer werken en digitalisering
“Door de stijgende zorgvraag komt de toegankelijkheid van zorg verder onder druk te staan. We anticiperen hierop door de eigen capaciteit te vergroten, door onze processen te optimaliseren, slimmer samen te werken en, waar het kan, te digitaliseren. Samen met de andere Santeon ziekenhuizen werken we verder aan een digitale oplossing voor integrale zorg thuis en in het ziekenhuis”, aldus Nardo van der Meer.

Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2022 het Integraal Zorgakkoord omarmd en zet in op initiatieven die preventie en passende zorg ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor de inwoners in de regio beschikbaar blijft is er in 2022 veel tijd en energie besteed aan het versterken van onze regionale samenwerkingsverbanden. Samen met vijf andere ziekenhuizen, huisartsengroepen, verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg wordt  proactief invulling gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord of IZA.

Positief resultaat

Het Catharina Ziekenhuis sluit de boeken over 2022 af met een positief resultaat van 16 miljoen euro. Financieel bestuurder Geranne Engwirda: “Ik ben heel blij met dit resultaat, maar het betekent niet dat we met een gerust hart naar de financiële toekomst kijken. We hebben te maken met zorgcapaciteit die onder druk staat en  stijgende kosten van  lonen, energie en materialen. En we zien dat een aanzienlijk deel van het resultaat, 6 miljoen euro, bestaat uit incidentele baten, zoals een teruggave van de Belastingdienst. De zorg staat onder druk en de marges zijn laag. Goede kwaliteit van zorg, goede mensen en een goede bedrijfsvoering blijven van belang om onze financiële huishouding op orde te houden.”  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden