Catharina Ziekenhuis neemt extra maatregelen na uitbraak van COVID

Het Catharina Ziekenhuis heeft extra maatregelen genomen voor de afdeling cardiothoracale chirurgie[1]. Op deze afdeling zijn 13 patiënten en 17 medewerkers positief getest op de Britse variant van het coronavirus. Het ziekenhuis neemt deze maatregelen om de hartzorg voor patiënten die acuut een operatie moeten ondergaan doorgang te kunnen laten vinden.

“We leven mee met onze patiënten die naast hun ziekte ook nog te kampen hebben gekregen met een coronabesmetting”, zegt Nardo van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur. “En uiteraard geldt dat ook voor onze besmette medewerkers. We onderzoeken nog hoe deze besmettingen zijn ontstaan, ondanks dat medewerkers en patiënten alle mogelijke corona-voorzorgsmaatregelen nemen. Daar hebben we nu nog geen beeld van.” De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het Catharina Ziekenhuis voert een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit. De mogelijkheid bestaat dat bezoekers aan het ziekenhuis het coronavirus met zich mee hebben gedragen.

Het ziekenhuis heeft extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. De afdeling cardiothoracale chirurgie is gesplitst in een tweetal compartimenten. Beide compartimenten zijn om beurten volledig ‘ontruimd’ voor een volledige schoonmaak om omgevingsfactoren als mogelijke bron uit te sluiten. Positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine, conform het beleid van het ziekenhuis en van de Rijksoverheid. Positief geteste patiënten worden verpleegd overeenkomstig de richtlijnen voor coronapatiënten. “Deze uitbraak bewijst nog maar eens hoe onvoorspelbaar en besmettelijk de Britse variant van het coronavirus is. Ondanks het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en handhygiëne, grijpt het virus onverwachts en razendsnel om zich heen”, vervolgt Nardo van der Meer.

Nadat duidelijk was geworden dat er enkele medewerkers en patiënten corona gerelateerde klachten ontwikkelde, zijn alle patiënten er vele honderden medewerkers van de afdeling uit voorzorg getest op het coronavirus, in het medewerkerstestcentrum van het ziekenhuis. Deze tests zullen de komende dagen herhaald worden om er zeker van te zijn dat niemand positief is getest tijdens de incubatietijd.

Op de afdeling Cardiologie, ook onderdeel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum, zijn geen patiënten en medewerkers positief getest.

 


[1] Cardiothoracale chirurgie of thoraxchirurgie is onderdeel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum​. De cardiothoracaal chirurg behandelt patiënten met aandoeningen waarvoor specifieke expertise nodig is. Denk aan een operatie van de aorta, longoperaties, een bypass operatie, een hartklepoperatie, een hartritme operatie of een combinatie van deze operaties.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden