Catharina Ziekenhuis voldoet als 1e ziekenhuis in Nederland aan NIAZ-veiligheidsnorm

Het toedienen van de verkeerde medicatie of een niet goed functionerende infuuspomp. Het zijn slechts twee voorbeelden van veiligheidsrisico’s die patiënten kunnen lopen in een ziekenhuis. Niet voor niets voegde het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) ‘veiligheid’ toe als integraal onderdeel bij het accrediteren van zorginstellingen. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat volgens de nieuwe NIAZ-norm is geaccrediteerd.

Wanneer patiënten zich aan de zorg toevertrouwen van een ziekenhuis, dan moeten zij ervan uit kunnen gaan dat zij daarbij niet alleen in goede maar ook in veilige handen zijn. In 2008 introduceerde het Catharina Ziekenhuis een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit programma is erop gericht om veiligheid op alle afdelingen in het ziekenhuis op alle aspecten te borgen. Dit geldt zowel voor patiënten als voor medewerkers. Binnen het VMS zijn alle goede initiatieven in de organisatie gericht op veiligheid gebundeld in een samenhangend, gestructureerd stelsel van activiteiten en verantwoordelijkheden. Daarbij wordt gewerkt aan zes veiligheidspijlers die het totale pakket van veiligheid in de zorg omvat: patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, medewerkersveiligheid, apparaatveiligheid, informatieveiligheid en gebouwveiligheid.

Een auditteam van het NIAZ stelde vast dat het Catharina Ziekenhuis voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm. Dit betekent dat in het Catharina Ziekenhuis (bijna-)incidenten gestructureerd gemeld en geanalyseerd worden, waarna maatregelen worden genomen om ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen. Ook worden veiligheidsrisico’s op gestructureerde wijze vooraf geïnventariseerd en worden er maatregelen genomen om fouten te voorkomen. Het Catharina Ziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat aan deze nieuwe normen voldoet. Naast het Catharina Ziekenhuis is ook het Nij Smellinghe in Drachten volgens deze normen geaccrediteerd.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden