De syncope zorgstraat Cardiologie en Neurologie

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen huisartsen patiënten met syncope via ZorgDomein gericht verwijzen naar de nieuwe syncope zorgstraat op de poliklinieken Cardiologie en Neurologie. Door multidisciplinaire samenwerking tussen de specialismen krijgt de patiënt snel de juiste behandeling.

Wegrakingen (syncope) zijn een zeer veel voorkomend probleem en leiden tot veel morbiditeit, hoge zorgkosten en veel onzekerheid bij patiënten en hun omgeving. Patiënten met syncope bewandelen nu vaak een lange weg voordat de oorzaak van hun klacht is gevonden en een passende behandeling wordt ingezet. Tot nu toe worden patiënten die wegraken vaak verwezen naar de cardioloog, de neuroloog of een ander specialisme. De benadering daarbij was het uitsluiten van bepaalde aandoeningen, afhankelijk van het specialisme waar de patiënt naartoe was verwezen. Bijvoorbeeld ritmestoornissen naar de cardioloog en epilepsie naar  de neuroloog. Als dan niets werd gevonden werd de patiënt eventueel naar een ander specialisme verwezen. Bij veel patiënten wordt in deze benadering echter geen oorzaak en oplossing voor de klachten gevonden.  Veel patiënten met wegrakingen hebben andere problematiek dan de bekende ‘puur’ cardiologische of neurologische aandoeningen. Voorbeelden daarvan zijn orthostatische hypotensie, vasovagale syncope en functionele wegrakingen. Deze kunnen zowel door de cardioloog als neuroloog worden gediagnostiseerd en behandeld. Deze behandeling bestaat vaak uit gerichte adviezen en oefeningen, soms aanpassing van medicatie.

Over de nieuwe zorgstraat
In de nieuwe syncope zorgstraat wil het Catharina Ziekenhuis de patiënt snel op de juiste plek beoordelen, eventueel aanvullend onderzoek doen en (zo nodig na multidisciplinair overleg) snel tot een diagnose en behandeling komen.

De verandering in ZorgDomein
De rol van de huisarts is hierbij van groot belang. In ZorgDomein is zowel bij het specialisme Cardiologie als bij Neurologie de verwijsmogelijkheid ‘wegrakingen’ beschikbaar. De huisarts kiest één van de twee specialismen. Middels een aantal in- en exclusiecriteria wordt nagegaan of de patiënt bij het gekozen specialisme kan worden aangemeld. Als dat niet het geval is wordt de verwijzer naar het andere specialisme geleid en wordt de patiënt daar aangemeld en opgeroepen.

In de zorgstraat vindt het eerste polikliniekbezoek op dezelfde manier plaats. Afhankelijk van de bevindingen wordt aanvullend onderzoek gedaan en wordt een behandeling ingesteld. Als blijkt dat de problematiek zich toch meer op het terrein van het andere specialisme bevindt, wordt de patiënt alsnog intern doorverwezen. In het geval van complexe problematiek vindt daarnaast laagdrempelig intercollegiaal overleg plaats.

Voor wie is de zorgstraat?
De zorgstraat is voor patiënten met recidiverende wegrakingen. Een uitzondering geldt voor patiënten met één enkele wegraking die een grote impact heeft gehad, zoals optreden in een gevaarlijke situatie of opgelopen lichamelijk letsel ten gevolge van de wegraking. Vooralsnog is de syncope zorgstraat bedoeld voor verwijzing door huisartsen. In tweede instantie kunnen interne verwijzers als SEH, Inwendige geneeskunde en Geriatrie ook gebruik gaan maken van deze zorgstraat.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden