Duidelijkheid over verwijzen

Hoe lang is een verwijzing geldig? Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig? Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig bij vermelding ‘retour bij klachten’? We merken dat er wat onduidelijkheid is over deze onderwerpen rond verwijzen voor medisch specialistische zorg. Er is behoefte aan de verwijsregels en de regionale transmurale afspraak hieromtrent. Graag zetten wij alles voor u op een rijtje.

Hoelang is een verwijzing geldig?

Een schriftelijke verwijzing vanuit de 1ste  lijn is 1 jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum, tenzij anders staat aangegeven op de verwijzing. Dat betekent voor de patiënt/ verzekerde dat binnen deze termijn een DBC of overig zorgproduct geopend moet worden.

Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?

  • Bij einde behandeling

Als de patiënt is uitbehandeld en is terugverwezen naar de huisarts (dit moet worden vastgelegd in het medisch dossier) en de patiënt zich opnieuw bij de huisarts presenteert met dezelfde zorgvraag (voor hetzelfde specialisme).

  • Bij een nieuwe zorgvraag

Een patiënt die zich meldt met een nieuwe zorgvraag (patiënt is niet eerder bekend binnen het ziekenhuis met deze zorgvraag), heeft altijd een verwijzing nodig.

Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig bij een vermelding ‘retour bij klachten’?

Als een patiënt een behandeling  heeft gehad in het ziekenhuis en er treden er binnen een half jaar opnieuw klachten op die gerelateerd zijn aan die behandeling of aandoening (bijvoorbeeld bij vermelding ‘retour bij klachten’) is er geen nieuwe verwijzing nodig. Tenzij de medisch specialist specifiek in de brief vermeldt dat er bij klachten opnieuw verwezen moet te worden.

Regionale Transmurale Afspraak verwijsregels

Suggestie foto: gerelateerd aan verwijzen / huisartsen/ medisch specialist/ patient met dokter/ etc.

 

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden