Farmacotherapeutisch overleg: antibiotica

Dit farmacotherapeutisch overleg (FTO) is ontwikkeld door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht. In dit FTO behandelt een huisarts-expert met u de volgende onderwerpen:

  • Informatie en adviezen met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties.
  • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van uw praktijk voor antibiotica bij enkele veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in uw FTO-groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden?
  • Communicatie met uw patiënt over al dan niet voorschrijven van antibiotica.
  • Casuïstiek (optioneel)

Praktisch

Ter voorbereiding op dit FTO ontvangt u van Rezisto een analyse die is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit uw HIS. De kosten van de data-extractie, die hiervoor nodig is, en voor de begeleiding van het FTO draagt Rezisto. De verschillende praktijken dienen voor de data-extractie uit het HIS vooraf toestemming te geven. Verder zijn er geen voorbereidingen nodig vanuit de praktijken of apothekers. In verband met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot de COVID-19 maatregelen wordt het FTO vooralsnog online gedaan. Trekt u 1,5 – 2 uur uit voor het FTO. Voor de data-extractie is 6 weken tijd nodig.

Contact

Voor meer informatie of voor het aanmelden van uw groep voor dit FTO kunt u contact opnemen met huisarts Frederieke de Bever


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden