Gegevens uitwisseling Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen medische gegevens tussen zorgverleners worden uitgewisseld. Voor uw bezoek aan de polikliniek of uw opname, raadpleegt de apotheek dit LSP om een overzicht te krijgen van alle medicatie die u gebruikt. Apotheken en huisartsen die zijn aangesloten op het LSP vragen u altijd of u deze informatie wil delen via dit LSP. Bij een spoedopname of bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt dit zo snel mogelijk tijdens uw opname of  bezoek aan de SEH gedaan. Op deze manier heeft uw behandelaar snel een indruk van de medicatie die u in uw thuissituatie gebruikt. Zo kan de behandelaar u op de beste manier behandelen Wij kunnen uw gegevens bij het LSP alleen opvragen als u ons ziekenhuis al eerder hebt bezocht en u bent ingeschreven in onze patiëntenregistratie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden