Gevolgen overgang EPD voor huisartsen

Geen ZorgDomein verwijzingen tussen 1 december 16.00 uur en 2 december 13.00 uur.

Op vrijdag 2 december a.s. nemen wij het EPD HiX 6.3 van de firma Chipsoft in gebruik. De vernieuwde versie van dit EPD zorgt ervoor dat onze medewerkers nog beter, efficiënter en effectiever kunnen werken. Tijdens de overstap kan het zijn dat ons ziekenhuis minder goed bereikbaar is, dan u van ons gewend bent.

Wij verzoeken u daarom om geen ZorgDomein verwijzingen te versturen tussen donderdag 1 december 16.00 uur en vrijdagmiddag 2 december 13.00 uur. Voor spoed graag een papieren verwijzing aan de patiënt meegeven. Bedankt voor uw medewerking en  begrip.

Periode van donderdag 1 december 16.00 tot vrijdagmiddag 2 december 13.00 uur

Aan huisartsen en andere verwijzers vragen wij om waar mogelijk instabiele patiënten, hoog energetische traumapatiënten en patiënten die niet bekend zijn in het CZE, door te verwijzen naar een ander ziekenhuis. Uiteraard ontvangen wij patiënten op de SEH die alleen in het CZE behandeld kunnen worden (denk daarbij o.a. aan trombectomie, acuut aneurysma, acute PCI’s, lopende oncologische behandeling).

Aan de SEH-afdelingen van de omliggende ziekenhuizen vragen wij om ons te ondersteunen bij de opvang van patiënten.

Volledigheidshalve informeren wij u, dat er in het Catharina Ziekenhuis van donderdag 1 december 16.00 uur tot vrijdag 2 december 13.00 uur geen reguliere afspraken voor patiënten plaatsvinden. Gedurende deze periode vindt de technische overgang naar het vernieuwde EPD plaats en is ons huidige EPD alleen te raadplegen.

Onze bedrijfsvoering is tijdens de overgang primair gericht op spoedzorg. Iedere polikliniek is voorbereid om patiënten die niet kunnen wachten tot het volgende reguliere spreekuur, te ontvangen op een ‘spoedpoli’. Zoals gebruikelijk vindt vooraf altijd telefonisch overleg plaats tussen de verwijzer en de medisch specialist.

Wij verzoeken u vriendelijk om bovenstaande informatie binnen uw praktijk/organisatie te delen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jackie Meyer, Afdelingsmanager Spoedeisende Hulp en Gipskamers, via telefoonnummer (040) 239 8595.

Wij kijken uit naar een soepele overgang tijdens de ingebruikname van ons vernieuwde EPD. Bij voorbaat dank voor uw collegialiteit en bereidwillige medewerking.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden