Tonino, W.A.L. (Pim)
Tonino, W.A.L. (Pim), Cardioloog

Hartklepmeting die aangeeft of een operatie zinvol kan zijn

Met een soort windtunneltest meet cardioloog Pim Tonino of een matig vernauwde uitlaatklep van het hart zich verder vernauwt of niet. Hiermee kan hij voorspellen of een hartklepoperatie zinvol is. Pim Tonino: “Mensen met een matige aortaklepvernauwing en klachten behandelen wij volgens de huidige richtlijnen niet operatief. Terwijl registraties uit bevolkingsonderzoek laten zien, dat hun toekomstverwachting slecht is. Via dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in deze grote groep mensen. Uiteindelijk wil je risico’s en voordelen van zo’n ingreep goed tegen elkaar kunnen afwegen.”

Mensen met een ernstige aortaklepvernauwing en klachten komen volgens de richtlijnen wel in aanmerking voor een operatie. Het onderzoek met de ‘windtunneltest’ bij mensen met een matige aortaklepvernauwing en klachten startte in 2021. Het bouwt voort op een Europese studie en loopt nu wereldwijd. Cardioloog Pim Tonino leidt het project samen met professor Niels Johnson uit Texas, Amerika. Vanuit Nederland doen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam mee. Daarnaast stromen mensen in, uit centra in Denemarken, Zuid-Korea, Amerika en Australië. Pim Tonino: “Wij willen 50 tot 100 patiënten in het onderzoek opnemen.”

Meetmethode
De meetmethode is gebaseerd op het meten van kransslagadervernauwing. Pim Tonino: “In de kransslagaders meten wij de druk achter en de druk voor de vernauwing. Het verschil bepaalt of wij zo’n vernauwing gaan behandelen of niet. De aortaklepmeting lijkt daarop. Wij meten de druk voor en achter de vernauwing en wij meten tijdens inspanning. Omdat een patiënt die op tafel ligt, zich niet kan inspannen, bootsen wij inspanning na met medicijnen. Dan zien wij of de klep zich tijdens inspanning verder vernauwt. De mensen bij wie dat gebeurt, zijn in onze ogen de patiënten die mogelijk toch baat hebben bij een operatie.”

“Na de eerste 50 patiënten in ons onderzoek doen wij een tussentijdse analyse. Op basis van die analyse besluiten wij dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn of dat er meer gegevens nodig zijn. In dat laatste geval breiden wij het onderzoek uit en laten wij meer patiënten instromen.”

“Wij brengen een nieuwe aortaklep in via de lies of via een openhartoperatie. De methode via de lies heet transcatheter aortic valve implementation (TAVI). Deze behandeling doen wij in het Catharina Ziekenhuis 300 keer per jaar: standaard bij mensen van 80 jaar en ouder maar ook bij jongere patiënten met een verhoogd operatierisico.”

Inzetten op de beste behandeluitkomst
“In ons onderzoek met de ‘windtunneltest’ zetten wij ook in op de beste behandeluitkomst voor de patiënt. Zo optimaliseren wij het traject voor en na de TAVI. Daarnaast leiden wij verpleegkundig specialisten op, die patiënten kunnen voorlichten over de behandeling. Dat alles beïnvloedt de behandeluitkomst voor de patiënt positief.”

Als de patiënt oud is, overlegt de cardioloog de risico’s van de ingreep met de specialist ouderengeneeskunde. Narcose bij ouderen kan namelijk verwardheid veroorzaken. Bovendien komen er bij een aortaklepoperatie altijd kleine kalkdeeltjes vrij. De kleine kalkdeeltjes komen in de bloedbaan en kunnen naar het hoofd gaan. Dat hoeft niet direct te leiden tot een beroerte maar kan wel mentale verandering teweegbrengen of geheugenproblemen. Pim Tonino: “Het is goed dit tevoren met elkaar te bespreken.”

Vervolgstappen
“Dit onderzoek dient een groter doel. Zodra wij weten hoe wij met deze meetmethode patiënten met matige aortaklepvernauwing kunnen selecteren, is een grote klinische studie nodig. Daarin laten wij patiënten met een afwijkende hartklepmeting loten om voor een operatie in aanmerking te komen. Vervolgens vergelijken wij de groepen die wel en die niet een operatie ondergaan. Zo wordt duidelijk wat de operatie doet.”

Topzorg onderzoek met ZonMw subsidie
Het onderzoek naar een vernauwde hartklep vindt plaats met ZonMw-subsidie. In maart 2020 ontving het Catharina Hart- en Vaatcentrum drie miljoen euro. Met deze subsidie doet het Hart- en Vaatcentrum onderzoek naar drie veelvoorkomende hartaandoeningen: boezemfibrilleren, verstopte kransslagaderen en vernauwde hartklep. De onderzoeken betreffen vooral preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing. Hierin werkt het Catharina Ziekenhuis samen met regionale verwijzende ziekenhuizen en huisartsen binnen het Nederlands Hart Netwerk en binnen e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center).

Topzorg onlinesessie
Cardiologen, verwijzende huisartsen en specialisten en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de Topzorg online sessie op woensdag 12 april 2023 van 17:00 – 18:00 uur.

Bekijk hier een videoportret van cardioloog Pim Tonino, Op deze webste van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven vind je ook meer informatie over Pim tonino.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden