Hartoperaties trainen op levensechte simulator in Catharina Ziekenhuis

Eindhoven – Cardiologen en hartchirurgen vanuit heel Europa kunnen in het Catharina Ziekenhuis getraind worden in het uitvoeren van een hartoperatie. Met een speciale simulator is het mogelijk voor artsen om complexe ingrepen aan het hart te oefenen en leert ze hoe te handelen bij een levensbedreigende complicatie. Op die manier worden de vaardigheden van de operateur nog beter ontwikkeld voordat die een patiënt opereert.

Simulatieonderwijs is de educatievorm van de toekomst in de gezondheidszorg. Iedereen kent het gebruik van simulatoren voor de opleiding van piloten, maar in Eindhoven kan nu voor het eerst worden getraind op een simulator op ingrepen als het inbrengen van een nieuwe hartklep via een lieskatheter, dotterbehandelingen, stentplaatsingen in de kransslagaders van het hart, katheterbehandeling van hartritmestoornissen (ablaties) en het plaatsen van pacemaker of inwendige defibrillator.

Pim Tonino (links) geeft een training op een simulator
Omgaan met complicaties

De simulatoren worden gefaciliteerd door Medtronic en de simulatietrainingen worden gegeven door cardiologen van het Catharina Ziekenhuis. Tijdens de training worden levensechte operatie-scenario’s doorlopen waardoor de deelnemer van de training zeer dicht bij de klinische realiteit blijft. Naast de reguliere, vaak complexe, behandelingen wordt er ook geoefend in het omgaan met plotselinge complicaties die tijdens een operatie kunnen ontstaan.

Een van de trainers is Pim Tonino, interventiecardioloog in het Catharina Ziekenhuis: “Het is heel erg fijn dat we deze simulatoren kunnen gebruiken om onze vaardigheden te perfectioneren. De simulaties zijn erg realistisch. Natuurlijk is geen patiënt, en dus geen operatie, hetzelfde, maar een groot deel van de handelingen is dat wel en dat zijn juist zaken die je heel goed kunt trainen voordat je het in de praktijk toepast. En ook het trainen van omgaan met complicaties is van grote meerwaarde; als je zo’n complexe situatie later in het echt tegenkomt, kan de simulatortraining je meer vertrouwen en richting geven.” Voor zowel het ziekenhuis als voor Medtronic is training en (simulatie-) onderwijs cruciaal voor de veiligheid en effectiviteit van behandelingen.

Pim Tonino

Kwaliteitsverbetering

De simulatietrainingen zijn een technische innovatie met veel potentie. Medtronic, als leverancier van de simulator en het Catharina Hartcentrum als expertisecentrum die ook samenwerken bij het (door-) ontwikkelen en testen van innovatieve medische technologieën, bundelen nu de krachten voor hoogwaardige trainingen en willen er gezamenlijk voor zorgen dat simulatietrainingen leiden tot verbetering van kwaliteit.

Het Catharina Ziekenhuis heeft een toonaangevend topklinisch hart- en vaatcentrum dat gespecialiseerd is in het verlenen van hoogwaardige complexe zorg op het gebied van cardiologie, cardiothoracale chirurgie, vaatchirurgie en vasculaire neurologie. 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden