HIPEC-behandeling bij eierstokkanker beschikbaar in het Catharina Ziekenhuis

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft positief geadviseerd over de toepassing van buikspoeling met verwarmde chemotherapie voor vrouwen met eierstokkanker met uitzaaiingen in de buikholte. Eerder onderzoek naar deze behandeling ((hypertherme intraperitoneale chemotherapie, kortweg HIPEC of OVHIPEC-operatie genoemd) in onder meer het Catharina Ziekenhuis wees uit dat deze vrouwen een betere kans op genezing na HIPEC.

De HIPEC-behandeling wordt sinds 1 maart in tien Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. Voor vrouwen uit de regio Brabant en Noord-Limburg is het Catharina Ziekenhuis het behandelend centrum.

OVHIPEC-operatie in het Catharina Ziekenhuis voor vrouwen met uitgezaaide eierstokanker

Gynaecoloog dr. Dorry Boll van het Catharina Ziekenhuis is verheugd dat het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat de operatie door het basispakket wordt vergoed. “Deze behandeling kan voor vrouwen echt het verschil maken. Voorheen weken zij uit naar het buitenland, nu kunnen we vrouwen die een OVHIPEC moeten ondergaan gewoon in het Catharina Ziekenhuis helpen.”

Geen nadelige effecten

In januari 2018 werden de positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift The New England Journal of Medicine. Het onderzoek werd uitgevoerd in zes Nederlandse en twee Belgische centra onder aanvoering van gynaecologisch oncoloog Willemien van Driel van het Antoni van Leeuwenhoek. Uit het onderzoek bleek dat vijf jaar na de start van de behandeling, de kans op overleven 10% groter was voor patiënten die behandeld werden met HIPEC. Behandeling met HIPEC gaat gepaard met een lange operatieve ingreep, maar zorgt niet voor extra nadelige effecten.

Baanbrekend onderzoek

Het Catharina Ziekenhuis was in Nederland één van de zes locaties waar het baanbrekend onderzoek werd uitgevoerd. In totaal ondergingen al 22 vrouwen in het ziekenhuis deze behandeling. “Het Catharina Ziekenhuis is echt een ‘HIPEC-ziekenhuis’; van oudsher voeren we bij patiënten met uitgezaaide darmkanker naar het buikvlies dezelfde procedure uit. Bovendien doen we heel veel onderzoek naar deze behandeling, de enige hoogleraar op dit onderwerp is hier werkzaam. Daarom was het logisch om dit onderzoek ook in ons centrum uit te voeren bij vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker”, legt Boll uit.

In het Catharina Ziekenhuis werken chirurgen en gynaecologen nauw samen tijdens de procedure. Boll: “We opereren altijd minimaal met z’n tweeën. Mijn collega-chirurgen hebben zoveel kennis opgedaan bij dezelfde behandeling voor patiënten van uitgezaaide darmkanker. Het is voor de vrouwen die ik opereer van absolute meerwaarde dat we samen deze behandeling uitvoeren.”

HIPEC

Een HIPEC is een combinatie van chirurgie en chemotherapie. De chirurg en de gynaecoloog verwijderen eerst alle zichtbare en voelbare tumoren uit de buikholte. Daarna wordt gedurende anderhalf uur de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie. Het doel is om onzichtbare tumorcellen bloot te stellen aan verwarmde chemotherapie om zo de kans dat de ziekte terugkeert te verkleinen. Doordat de chemotherapie alleen in de buikholte wordt toegediend, blijven andere organen gespaard en ervaart de patiënt minder bijwerkingen van de chemotherapie.

Eierstokkanker

In Nederland krijgen ongeveer 1300 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. In ongeveer 75% van de gevallen is de ziekte bij de diagnose al in de buik verspreid. Een deel van deze patiënten komt voor de HIPEC in aanmerking.

Vergoeding vanuit het basispakket

Een positief advies van het ZIN zorgt ervoor dat deze behandeling vanuit het basispakket vergoed wordt voor die patiënten die voor de HIPEC in aanmerking komen. De beroepsverenigingen van gynaecologen (NVOG) en oncologen (NVMO) en de patiëntenvereniging Olijf zijn dan ook blij met dit positieve advies. Arlette van der Kolk van Stichting Olijf: “HIPEC is een welkome aanvulling op de huidige behandelmogelijkheden voor een bepaalde groep patiënten met eierstokkanker. Iedereen die voor een HIPEC behandeling in aanmerking komt kan hiervoor nu in haar eigen regio terecht.”

Richtlijn aangepast

Om deze behandeling zo snel mogelijk aan patiënten aan te kunnen bieden heeft Dorry Boll samen met haar collega’s uit de andere centra vooruitlopend op het besluit van het Zorginstituut Nederland (ZIN) de landelijke richtlijn in 2018 al aangepast en is de organisatie van de zorg voorbereid. Daarnaast is er financiering verkregen van het KWF voor de implementatie van de HIPEC zodat de introductie van deze behandeling in Nederland vlot kan verlopen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden