Eierstokkanker

Eierstokkanker is kanker in één of beide eierstokken. De eierstokken zijn kleine ovale organen. Ze zijn 4 à 5 centimeter lang en 2 à 3 centimeter breed bij vrouwen in de geslachtsrijpe periode. Na de overgang (menopauze) worden ze kleiner.

Globaal zijn er drie vormen:

  • epitheliale eierstokkanker of adenocarcinoom: een tumor die ontstaat uit epitheel. Dat is de buitenste laag cellen van de eierstok. 80 tot 90 procent van de kwaadaardige eierstoktumoren is een epitheliale eierstokkanker.
  • stromaceltumor: een tumor die ontstaat uit de laag weefsel waar de eicellen in liggen.
  • kiemceltumor: een tumor die ontstaat uit de kiemcellen. Dit zijn de onrijpe eicellen die in de eierstok liggen opgeslagen.

Oorzaken

De oorzaak van eierstokkanker is niet bekend. Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat eierstokkanker ontstaat uit cellen afkomstig van de eileiders. Uit de statistiek blijkt dat eierstokkanker vaker voorkomt bij vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen. Eierstokkanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar ontstaat meestal boven de 60 jaar. Ongeveer 10 procent van de vrouwen met eierstokkanker heeft de ziekte gekregen door een erfelijke aanleg.

Onderzoeken

De gynaecoloog kan verschillende onderzoeken (laten) uitvoeren om tot de diagnose eierstokkanker te komen:

  • Vaginaal onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Vaginale echografie
  • Ascitespunctie
  • Aanvullende onderzoeken, zoals röntgenfoto’s van het hart en de longen of een CT-scan om organen en weefsels heel precies in beeld te krijgen.

Behandeling

Vaak is een uitgebreide operatie mogelijk als start van de behandeling. Dit kunnen twee verschillende operaties zijn:

  • een stadiëringsoperatie, om het stadium vast te stellen
  • een debulkingsoperatie, om uitgebreide tumor te verwijderen

Blijkt na de onderzoeken en de stadiëringsoperatie dat het om een stadium I of II tumor gaat, dan kan operatieve verwijdering voldoende zijn. U krijgt dan meestal geen chemotherapie.

Eierstokkanker geeft meestal pas in een later stadium klachten. De kans is daarom groot dat u eierstokkanker in stadium III of IV heeft. De therapie bestaat dan uit een operatie in combinatie met chemotherapie. Soms wordt er voor gekozen om eerst kuren chemotherapie te geven gevolgd door een debulkingsoperatie en nog aanvullende kuren chemotherapie om de schade die een operatie kan opleveren te beperken.

Het Catharina Ziekenhuis is het regionale expertisecentrum voor gynaecologische kanker. In mei 2020 werd het Catharina Ziekenhuis voor de behandeling van eierstokkanker erkend als ‘Center of Excellence for Advanced Ovarian Cancer Surgery’ door de European Society of Gynaecologic Oncology (ESGO). De erkenning van het ESGO wordt toegekend aan zorginstellingen die hun patiënten met gevorderde eierstokkanker een optimale chirurgische zorg kunnen aanbieden omdat ze beschikken over de nodige ervaring, de specialistische vaardigheden en een sterke organisatorische aanpak.

Doordat de zorg voor gynaecologische kanker is gecentraliseerd in het Catharina Ziekenhuis, kunnen we ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds strenger wordende volumenormen en kwaliteitseisen

Gynaecoloog-oncoloog Gynaecoloog-oncoloog dr. Dorry Boll over Eierstokkanker
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden