Hoe wordt een vitamine B12 tekort in het Catharina Ziekenhuis vastgesteld?

De laatste tijd ontvangen we veel vragen over het vitamine B12-beleid in ons ziekenhuis. Die vragen gaan vaak over de door ons gecommuniceerde referentiewaarden op de website. Blijkbaar hebben bezoekers aan onze website behoefte aan uitleg over ons beleid.

Vitamine B12 is belangrijk voor een mens. Te weinig vitamine B12 kan (soms) leiden tot klachten. Het vaststellen van een vitamine B12 tekort is echter lastig. Vitamine B12 komt weliswaar voor in het bloed, maar de belangrijkste rol van vitamine B12 speelt zich af in de organen. De hoeveelheid vitamine B12 in het bloed komt niet bij iedereen overeen met de hoeveelheid functioneel vitamine B12 in de organen.

De referentiewaarden die we op onze website rapporteren voor vitamine B12 hebben alleen betrekking op de hoeveelheid vitamine B12 in het bloed. Op grond van de aangehaalde referentiewaarden kun je een functioneel vitamine B12 tekort dus niet altijd aantonen of uitsluiten. Onze artsen weten dit.

Bovendien worden vitamine B12-uitslagen in het ‘grijze gebied’* al meer dan tien jaar standaard voorzien van een extra uitleg, waarin wordt gewezen op aanvullende diagnostiek zoals de methylmalonzuur analyse.

Methylmalonzuur is een betere marker voor de hoeveelheid vitamine B12 in de organen en wordt al meer dan 10 jaar standaard aangeboden aan onze artsen. We bieden zelfs een zogenaamde ‘reflextest’ aan, waarbij een methylmalonzuur automatisch wordt bepaald bij een vitamine B12 in het ‘grijze gebied’. Zo voorkomen we onnodig extra bloedafname en houden we de zorg betaalbaar.

* De grenzen voor het ‘grijze gebied’ zijn afhankelijk van de leeftijd. Bij volwassenen is dit 90-190 pmol/L. Alle uitslagen in dit gebied krijgen een extra interpretatie, waarin op de toegevoegde waarde van methylmalonzuur wordt gewezen.

Voor reflextesten hanteren we een hogere grens van 200 pmol/L en voor patiënten met een maagverkleining 300 pmol/L. Bij deze patiëntengroep behandelen we dus al voordat de patiënt er zelf klachten van heeft.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden