IC-Cafe data en onderwerpen in 2022

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Data en onderwerpen in 2022

  • Maandag 21 februari PICS/PICS-F (Post Intensive Care Syndroom-Familie)
  • Maandag 16 mei Hoe pak je het leven weer op na een IC-opname?
  • Maandag 19 september Delier
  • Maandag 28 november Zingeving en kwaliteit van leven na een IC-opname

Bekijk onze actuele evenementenkalender.

Het doel van de IC-cafés is het uitwisselen van informatie, het beantwoorden van vragen en het geven en ontvangen van steun. Wanneer bijeenkomsten ten gevolge van de COVID-maatregelen niet toegestaan zijn, wordt overgegaan op een digitale bijeenkomst met ZOOM.

Tijd:
Van 19.30 tot 21.30 uur in het Patronaat te Veldhoven of via ZOOM indien nodig.

Voor wie?
De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom.

Aanmelden of vragen? Mail naar: ICcafe@mmc.nl. Na aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging (deze kan in uw SPAM postvak belanden).
Let op: Het aantal deelnemers is beperkt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden