Santeon: Nieuwe kennis verbetert zorg voor (reuma)patiënten

1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven van patiënten. Drie Santeon ziekenhuizen werken via het Samen Beter programma aan het verbeteren van de zorg voor reumapatiënten. Het Catharina Ziekenhuis is onderdeel van Santeon.

Samen Beter Reuma

De informatie en kennis die de afgelopen drie jaar is opgedaan binnen het programma is vernieuwend. Data verzamelen én gebruiken wordt nog niet veel toegepast binnen de reumazorg. Om de ontwikkeling van de reumazorg te versnellen, delen de ziekenhuizen hun kennis in een publicatie.

Data gedreven werken
De afgelopen jaren is hard gewerkt door tientallen zorgverleners en medewerkers van de betrokken ziekenhuizen in het krijgen van inzicht in wat de zorg die geleverd wordt nu daadwerkelijk oplevert voor de patiënt. Met deze inzichten is het mogelijk de zorg verder te verbeteren. Niet alleen reumatologen en reumaverpleegkundigen werken aan een dergelijk programma mee, ook data-analisten, apothekers en projectleiders. Ook zijn er reumapatiënten intensief betrokken. Uitkomsten van de zorg vergelijken, lijkt misschien eenvoudig, maar dit is toch lastig in de praktijk. Data met elkaar vergelijken, begint met zuivere registratie. Daar hebben we met elkaar de afgelopen jaren belangrijke stappen in gezet”, vertelt Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente, onderdeel van Santeon. “Uiteindelijk geeft vergelijkbare data ons veel inzicht, niet alleen in de samenwerking maar ook intern. We hebben nu meer grip op onze eigen data en daarmee op onze eigen patiënten en ons eigen zorgproces.”

Andere ziekenhuizen inspireren
De inzichten uit de data hebben al tot veel verbeterpunten geleid. Dit is echter niet de enige drijfveer. “Het onderzoek en de uitkomsten is één”, aldus Angelique Weel-Koenders, Medisch Leider Santeon en reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis. Ons doel is dat onze aanpak en resultaten andere ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireert om op eenzelfde structurele en data gedreven manier met hun werkwijzen en uitkomsten aan de slag te gaan.” Wil je meer weten over wat er allemaal uit onderzoek is gekomen? Lees dan de publicatie Samen Beter Inflammatoire Artritis via www.santeon.nl. Inflammatoire Artritis is de naam van een groep verschillende reumatische aandoeningen.

Verbeterde zorg voor veel meer patiënten
Het onderzoek voor reumapatiënten wordt de komende jaren verder doorgezet. Doordat we steeds meer data verzamelen en vergelijken, kunnen we de zorg blijven verbeteren. Een verbeterprogramma zoals voor reumapatiënten, is niet uniek binnen Santeon. In totaal zijn er de afgelopen jaren voor 15 aandoeningen verbeterprogramma gestart. Ook daar worden steeds weer verbeteringen gevonden om de zorg voor patiënten nog beter en persoonlijker te maken. Het delen van deze onderzoeken en uitkomsten is wat Santeon uniek maakt. Voor een aantal aandoeningen is reeds een publicatie over het verbetertraject verschenen, deze vind je hier.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden