Liveblog coronavirus in het Catharina Ziekenhuis

Volg in deze liveblog de laatste ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis.

Lees de veelgestelde vragen

Update dinsdag 24 maart 11:00 uur

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben wij u via ons liveblog op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Daar gaan we nu mee stoppen. Niet omdat er niets te melden valt, maar er kwamen simpelweg zoveel berichten onder elkaar te staan, dat het overzicht weg was. Dat willen we anders doen. Voortaan staat alle informatie over het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis op www.catharinaziekenhuis.nl/corona. Op deze site vindt u het laatste nieuws én de link naar de pagina met Veelgestelde Vragen.

Update maandag 23 maart 19:00 uur

Aanscherpen bezoekersregeling:

Om verspreiding zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Ieder patiënt heeft één bezoekmoment (per 24 uur) en dan is één persoon toegestaan. Op de kinderafdeling of bij een terminale patiënt kan in overleg met de afdeling hierop een uitzondering worden gemaakt. Bij waken van patiënten mogen 3 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, waarbij we streven naar zo min mogelijk de kamer in en uit lopen. Naasten mogen niet meelopen naar het mortuarium. Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts thuis te blijven.

Voldoende aanbod sommige categorieën www.catharinaziekenhuis.nl/samen

Fijn dat u onze helden wilt ondersteunen! Omdat wij overspoeld zijn met reacties, is het op dit moment niet meer mogelijk om je aan te melden voor de categorieën ‘zorgverleners (uitgezonderd verpleegkundigen en artsen)’ en ‘geen zorgachtergrond’. Mocht de situatie veranderen, zullen wij hierover communiceren. De categorieën ‘Verpleegkundigen’, ‘Artsen en co-assistenten’ en ‘solidariteitsacties en giften’ staan nog wel open.
Ga naar www.catharinaziekenhuis.nl/samen als u tot één van de openstaande categorieën behoort en ons kan helpen.

Update donderdag 19 maart 18:00 uur

In verband met de toenemende maatregelen rondom het corona virus, hebben we alle vrijwilligers gevraagd om voorlopig thuis te blijven. Tot nader order zijn er dus nergens vrijwilligers aan het werk. Dat betekent dat er geen shuttle-service is, geen kopje koffie wordt geschonken op de poliklinieken, geen praatje wordt gemaakt met opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen, nierziekten en geriatrie. Ook zijn er geen vrijwilligers in de centrale hal en op de afdelingen SEH, IC en CCU. Zodra het weer kan, staan onze vrijwilligers weer graag voor iedereen klaar!

Update woensdag 18 maart 17.50 uur

Ondanks dat planbare zorg op dit moment minder kan plaatsvinden, streeft het Catharina Ziekenhuis ernaar om de zorg voor onze speerpunten, kanker en hart- en vaatziekten, zoveel mogelijk door te laten gaan. Alle patiënten worden binnen onze mogelijkheden zo snel mogelijk gezien en geholpen, ook nieuwe patiënten. Dit geldt voor onder andere polikliniekafspraken en operaties, chemotherapie, radiotherapie, dotterbehandelingen en behandeling van hartritmestoornissen. Wij begrijpen het als u zorgen heeft, we doen ons best om de best mogelijke zorg te bieden in deze onzekere tijd.

Update woensdag 18 maart 13.45 uur

Wij kunnen extra handjes gebruiken!

Omdat we goed voorbereid willen zijn op een grote toestroom van patiënten, zoeken we op zeer korte termijn veel extra handen voor patiëntgebonden zorg en andere taken. Ben jij verpleegkundige, arts, een andere zorgverlener of wil je helpen maar heb je geen zorgachtergrond? Of wil jij onze collega’s een hart onder de riem steken met een solidariteitsactie? Meld jouw hulp dan aan via www.catharinaziekenhuis.nl/samen. Hartelijk dank namens alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis, samen zetten we onze schouders eronder!

Update dinsdag 17 maart 18.00 uur

Vanaf vandaag geven we het aantal patiënten dat opgenomen ligt met het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis niet meer door. Dit wisselt per dag, soms zelfs per uur. De meest actuele cijfers staan op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Gaat uw afspraak/operatie door?
Gezien de huidige ontwikkelingen laten wij alleen de acute en strikt noodzakelijke fysieke polikliniekbezoeken nog doorgaan. Alle andere polikliniekbezoeken gaan we of annuleren, of omzetten naar een telefonisch consult. Het ziekenhuis informeert patiënten die het betreft. U hoeft als patiënt niet zelf te bellen. Het operatieprogramma wordt ook flink gereduceerd. Indien uw operatie niet doorgaat, wordt u persoonlijk geïnformeerd. Spoedoperaties gaan wel door.

Kan ik een afspraak verzetten?
Het verzetten van afspraken naar een latere datum is op dit moment niet mogelijk, omdat wij niet weten hoe het coronavirus zich de komende weken ontwikkelt. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen die gelden tot 6 april. Wij communiceren via de liveblog wanneer het weer mogelijk is om een afspraak te plannen.

Bezoekersrestaurant dicht, Espressobar alleen Shop&Go open
In lijn met het landelijke besluit, is ons bezoekersrestaurant per direct gesloten. Bij de espressobar blijft alleen het Shop&Go gedeelte open, betalen kan hier alleen met pin.

Update maandag 16 maart 17.30 uur

Helaas is inmiddels een derde patiënt met corona overleden in ons ziekenhuis. Op dit moment liggen 12 patiënten met corona in het Catharina Ziekenhuis, waarvan negen patiënten zijn overgenomen uit een ander ziekenhuis. Twee patiënten liggen op de Intensive Care.

In lijn met het landelijke besluit, is ons bezoekersrestaurant per direct gesloten. Bij de espressobar blijft alleen het Shop&Go gedeelte open, betalen kan hier alleen met pin.

Maatregelen schaarste producten handdesinfectie
Om de handdesinfectie te kunnen blijven inzetten in de directe patiëntenzorg, zijn vorige week diverse handdesinfectiepompen geleegd uit de openbare ruimtes en onbruikbaar gemaakt. Mogelijk worden nog meer pompen geleegd en tijdelijk onbruikbaar gemaakt. Ook wordt naar alternatieven gezocht. Hierover wordt aanvullend gecommuniceerd als dit van toepassing is.

Update zondag 15 maart 16:00

Vanaf vandaag is het bezoekersbeleid verder aangescherpt.
Om verspreiding zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Per patiënt is het toegestaan dat één bezoeker in het ziekenhuis aanwezig is. Dus ook geen wachtende bezoekers in bijvoorbeeld het ziekenhuisrestaurant. Bij een terminale patiënt of op de kinderafdeling kan in overleg met de afdeling hierop een uitzondering worden gemaakt.

Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts thuis te blijven.

Update zaterdag 14 maart 16.45 uur

Op dit moment liggen zes patiënten met corona opgenomen in het Catharina Ziekenhuis, drie patiënten zijn naar huis, twee patiënten zijn helaas overleden. In totaal zijn er 171 patiënten getest. Daarnaast zijn 349 medewerkers getest op corona, waarvan 11 positief.

Update vrijdag 13 maart 19.40 uur

Er zijn inmiddels 339 medewerkers getest op het coronavirus waarvan er 333 negatief zijn en zes positief. De besmette medewerkers zitten in thuisisolatie. Daarnaast liggen er op dit moment vijf patiënten in het ziekenhuis met corona. Twee patiënten met corona zijn inmiddels weer naar huis. De nodige maatregelen zijn getroffen en mensen die direct in contact zijn geweest met de besmette medewerker/patiënt, zijn hierover geïnformeerd.

Polikliniekafspraken: zoveel mogelijk telefonisch consult
Gezien de ontwikkelingen laten wij alleen de acute en strikt noodzakelijke fysieke polikliniekbezoeken nog doorgaan. Alle andere polibezoeken gaan we of annuleren, of omzetten naar een telefonisch consult. Het ziekenhuis informeert patiënten die het betreft. U hoeft als patiënt niet zelf te bellen.

Update donderdag 12 maart 18.00 uur

Er is zijn twee nieuwe medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totale aantal op 5. Deze medewerkers zitten in thuisisolatie. Er zijn in het totaal 315 medewerkers getest.
Operaties waarbij een opname op de Intensive Care nodig is, kunnen worden geannuleerd. Patiënten die het betreft, infomeren wij persoonlijk.

Update donderdag 12 maart 14.00 uur
Er is één nieuwe medewerker positief getest op het coronavirus. Het totale aantal besmette medewerkers komt daarmee op 3.
Er zijn ook nog twee patiënten positief getest op het coronavirus. Deze patiënten liggen opgenomen op afdeling 4-west (verpleegafdeling Inwendige geneeskunde). De patiënten voldeden beiden niet aan de casedefinitie en zijn daardoor pas later op het coronavirus getest en pas later in isolatie gelegd. Er is een contactonderzoek gestart volgens vastgestelde richtlijnen.
Mensen die direct in contact zijn geweest met de besmette medewerker/patiënt, zijn hierover geïnformeerd.

Openingstijden informatielijn patiënten
Het callcentrum is vanaf 12 maart geïntegreerd in de algemene telefooncentrale. De telefooncentrale is op de volgende tijden bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 21.30
Zaterdag 08.00 – 21.30
Zondag 09.00 – 21.30
Het speciale telefoonnummer is dus nog wel bereikbaar (maar doorgeschakeld naar de telefooncentrale).

Update donderdag 12 maart 11.30 uur
Het RIVM heeft het gebied waar het coronavirus heerst aangepast en hiermee verandert de casedefinitie. Lees de laatste info over de casedefinitie op www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Update woensdag 11 maart 16.20 uur
Beperken sociale activiteiten en annuleren evenementen en vergaderingen

Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid heeft het Catharina Ziekenhuis besloten om per direct alle sociale activiteiten in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken en alle evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen in het ziekenhuis te annuleren. We sluiten hiermee aan op de maatregel die op 10 maart werd afgekondigd door de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant. Evenementen en bijeenkomsten worden geannuleerd door de organisatoren. Denk aan congressen, symposia, refereeravonden, trainingen, scholingsbijeenkomsten, bijeenkomsten voor patiënten, etc.

Update dinsdag 10 maart 17.00 uur
Er is nog één medewerker positief getest op het coronavirus. Het totale aantal besmette medewerkers komt daarmee op 2. In totaal zijn 301 medewerkers getest op het coronavirus. Er is ook nog één patiënt positief getest op het coronavirus. Deze patiënt ligt opgenomen op afdeling 10-Oost (verpleegafdeling Geriatrie). De patiënt voldeed niet aan de casedefinitie en is daardoor pas later op het coronavirus getest en pas later in isolatie gelegd. Er is een contactonderzoek gestart volgens vastgestelde richtlijnen.

Mensen die direct in contact zijn geweest met de besmette medewerker/patiënt, zijn hierover geïnformeerd.

Update maandag 9 maart 16.45 uur
De informatielijn voor patiënten (040 – 244 05 50) blijft deze week van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart geopend van 08:00 – 18:00.

Update zaterdag 7 maart 17.20 uur

Steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant

Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland is het RIVM zaterdag een steekproef in Noord-Brabant gestart, waarbij getest wordt op het virus. Reden daarvoor is dat van de patiënten waarvan geen besmettingsbron bekend is of waarvan die bron nog onderzocht wordt, het merendeel uit Noord-Brabant komt of een link heeft met onze provincie.

De steekproef wordt gehouden onder ziekenhuismedewerkers als afspiegeling van de Noord-Brabantse bevolking. Het RIVM heeft daarom een aantal ziekenhuizen in deze provincie gevraagd medewerkers met milde luchtwegklachten te gaan testen. In het Catharina Ziekenhuis zijn in de afgelopen dagen al voldoende medewerkers getest. In overleg met het RIVM is besloten om voor ons ziekenhuis geen extra oproep te doen. De uitslagen worden anoniem gedeeld met het RIVM. Lees meer informatie over dit onderwerp.

Update donderdag 5 maart 17.00 uur
Er zijn nu 104 medewerkers getest, waarvan er 103 negatief zijn getest.

De openingstijden van de informatielijn (040- 244 05 50) voor patiënten zijn:
Vrijdag 6 maart van 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart van 09.00 tot 17.00 uur
Maandag 9 maart en dinsdag 10 maart van 08.00 tot 18.00 uur

Update donderdag 5 maart 01.00 uur
In het Catharina Ziekenhuis zijn twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om de partner van de patiënt die maandag positief testte. Zij en haar partner worden in isolatie verpleegd in het ziekenhuis. Daarnaast werd woensdagavond bekend dat helaas ook een medewerker besmet is met het coronavirus. De medewerker zit in thuisisolatie.

De medewerker heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt, bij wie afgelopen maandag corona werd vastgesteld. Het ziekenhuis heeft per direct besloten om de patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt in isolatie te verplegen. Het gaat om een gedeelte van de afdeling chirurgie (5-oost). Daar worden op dit moment 13 patiënten verpleegd. Zij worden uit voorzorg getest op het coronavirus. Voor de afdeling geldt een opnamestop. Ook is het ziekenhuis een contactonderzoek onder patiënten en medewerkers van de betrokken afdeling gestart. Het ziekenhuis heeft meerdere afdelingen waar chirurgische patiënten worden verpleegd. De geplande OK’s kunnen gewoon doorgaan, omdat nieuwe patiënten veilig op die afdelingen verpleegd kunnen worden. De patiëntenzorg in het Catharina Ziekenhuis op alle andere afdelingen en poliklinieken verloopt verder normaal.

Inmiddels hebben 94 medewerkers van het ziekenhuis zich laten testen die mogelijk in contact zijn geweest met de eerste patiënt bij wie corona is vastgesteld. 93 Medewekers zijn negatief getest en dragen het virus dus niet bij zich. Helaas werd één medewerker positief getest.

Voor vragen heeft het ziekenhuis een informatielijn geopend: 040 – 244 05 50. De informatielijn voor patiënten/bezoekers is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers met griepverschijnselen die in een risicogebied* zijn geweest en/of in contact zijn geweest met een patiënt bij wie het coronavirus is vastgesteld niet naar het ziekenhuis te komen. Eventuele afspraken kunnen telefonisch worden verzet.

* Kijk voor overzicht risicogebieden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Update woensdag 4 maart 10.15 uur
Om verspreiding zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Wij vragen al onze patiënten daarom vriendelijk om maximaal één bezoeker per keer aan het bed toe te laten. Heeft een bezoeker begeleiding nodig? Dan maken wij een uitzondering. Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts, het bezoek aan het Catharina Ziekenhuis, indien mogelijk, even uit te stellen tot de klachten geheel weg zijn.

Het ziekenhuis blijft open en de zorg aan patiënten gaat gewoon door. Ook alle polikliniekbezoeken gaan door.

Update dinsdag 3 maart 17.30 uur
De uitslag van de corona-test bij de vrouw van de patiënt met corona laat langer op zich wachten. We verwachten morgen (woensdag 4 maart) de uitslag binnen te krijgen.

De informatielijn voor patiënten/bezoekers is vandaag (3 maart) bereikbaar tot 21.00 uur. Woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 maart is de lijn bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Het telefoonnummer: 040 – 244 05 50.

Update dinsdag 3 maart 15.30 uur
In het Catharina Ziekenhuis wordt één patiënt met corona geïsoleerd verpleegd. De vrouw van de patiënt is ook in isolatie opgenomen met verdenking op corona. Bij de vrouw is een corona-test ingezet; de uitslag daarvan wordt later vandaag verwacht.

De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft – na overleg met de diverse instanties  – besloten dat de zorg aan patiënten gewoon doorgaat. Belangrijke afweging daarbij is dat het risico voor de regionale gezondheidszorg van (gedeeltelijke) sluiting van het topklinische ziekenhuis met een belangrijke regionale functie niet opweegt tegen het risico van corona-infectie.

Aanleiding en achtergrond
De patiënt werd op 23 februari opgenomen met luchtwegproblemen. Tijdens zijn ziekenhuisopname is standaard de risicoanalyse afgenomen en de artsen waren alert op corona. De patiënt voldeed bij binnenkomst niet aan de toen geldende casusdefinitie corona van het RIVM en is volgens de richtlijnen hierop niet getest. De GGD Brabant-Zuidoost en de GGD Hart voor Brabant hebben bevestigd dat het ziekenhuis de richtlijn destijds goed heeft toegepast.

De betrokken patiënt heeft op drie verschillende afdelingen gelegen. Op maandag 2 maart gaf de patiënt aan dat zijn partner ook ziek was en dat familieleden die recent in Italië waren geweest gezondheidsklachten hadden. De behandelend arts vertrouwde het verhaal niet en heeft direct de man in isolatie geplaatst en een coronatest ingezet, waar de patiënt positief op testte.

Inmiddels worden de betrokken familieleden door de GGD Hart voor Brabant onderzocht en is er een contactonderzoek opgestart. Om privacy redenen wordt over de toestand van de patiënt geen mededelingen gedaan.

Maatregelen ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft vanmorgen de enige patiënt die in contact is geweest met de man en de medewerkers op de betrokken afdelingen geïnformeerd. Er is een contactonderzoek gestart. Bij alle betrokkenen wordt een test uitgevoerd. Medewerkers op de betrokken afdelingen die klachten hebben worden getest op het coronavirus en in afwachting van de uitslag naar huis gestuurd. We stemmen onze communicatie en aanpak af in nauw overleg met de GGD Brabant-Zuidoost.

De zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis gaat gewoon door. Ook alle polikliniekbezoeken gaan door. Voor vragen heeft het ziekenhuis een informatielijn geopend: 040 – 244 05 50.

Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers met griepverschijnselen die in een risicogebied* zijn geweest en/of in contact zijn geweest met een patiënt bij wie het coronavirus is vastgesteld niet naar het ziekenhuis te komen. Eventuele afspraken kunnen telefonisch worden verzet.

Voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen: www.rivm.nl/nieuwcoronavirus

* Kijk voor overzicht risicogebieden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Lees hier de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers. »


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden