MDO en digitale consultatie voor diabetes mellitus 2

Op 2 november vond het eerste multidisciplinair overleg (MDO) diabetes mellitus type 2 plaats tussen SGE en het Catharina Ziekenhuis. Doel van het MDO is met artsen uit de eerste en tweede lijn komen tot een optimaal behandelplan voor patiënten met DM type 2, die behandeld worden in de eerste lijn. Huisartsen en praktijkondersteuners van SGE en DOH kunnen een casus (met complexe casuïstiek) indienen om te bespreken in het MDO. De casus-inbrengers hebben de mogelijkheid aanwezig te zijn (digitaal of fysiek) voor de bespreking van de eigen casus.

 

Het eerste MDO verliep positief: Naast kennisdeling over de vragen uit de casussen vond ook kennisdeling in zijn algemeenheid plaats. De MDO’s worden eens in de 6 tot 8 weken op dinsdagmiddag georganiseerd. Het volgende MDO staat gepland op 14 december.

Heeft u een casus met complexe casuïstiek te bespreken? Neem contact op met Ilse Herfst via i.herfst@sge.nl.

Digitale consultatie kaderarts/ medisch specialist

Vanaf half oktober bestaat (opnieuw) de mogelijkheid om als SGE/DOH huisarts advies in te winnen bij de kaderarts of bij een medisch specialist over een specifieke vraag met betrekking tot de gezondheidstoestand of behandeling van een patiënt binnen 1 van de chronische ziektebeelden. De kaderarts of medisch specialist reageert binnen drie werkdagen op de consultvraag. Digitale consultatie kan aangevraagd worden via VIPLive. Het is belangrijk dat sprake is van een duidelijke vraagstelling met beknopte samenvatting van klachten en dat inzicht wordt gegeven in reeds toegepaste behandelingen.

Wanneer welke vorm van consultatie?

  • Digitale consultatie kaderarts: bij vragen waar je er als praktijkondersteuner in overleg met de huisarts niet uitkomt/ waar je graag advies wenst.
  • Digitale consultatie internist: als de kaderarts overleg met de 2de lijn adviseert.
  • MDO diabetes type 2: bij meer complexere casussen, als je vastloopt met beleid/ je al verschillende zaken geprobeerd hebt en dat niet heeft gewerkt.

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden