dr. J. (Justin) Pijpe

dr. J. (Justin) Pijpe

Afdeling(en)
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Aangesteld
BIG registratienr.
89054225501

Mijn opleiding Geneeskunde volgde ik aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn promotieonderzoek ging over de diagnostiek en behandeling van het syndroom van Sjögren. Ik ben opgeleid tot kaakchirurg aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2009 was ik hier deeltijd werkzaam. Mijn aandachtsgebieden waren de implantologie en preprothetische chirurgie.

Sinds juni 2010 ben ik als kaakchirurg werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In het Catharina Ziekenhuis heb ik een aantal speciale interesses zoals de oral medicine, OSAS en de minimaal invasieve speekselklierchirurgie, zoals de sialoendoscopie. Tevens ben ik sinds 2010 ook werkzaam in het St. Jans Gasthuis in Weert en sinds 2014 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waar ik onderzoek doe naar implantologie en botregeneratie als voorbereiding voor tandimplantaten.

Aandachtsgebieden

 • Preprothetische chirurgie en orale implantologie
 • Oral Medicine & minimaal invasieve speekselklierchirurgie
 • Obstructieve Slaapapneu Syndroom (OSAS)

Opleidingen & ervaringen

 • 2009: Opleiding tot kaakchirurg, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • 2006: Promotie, Rijksuniversiteit Groningen. Titel proefschrift: “Diagnosis, intervention and progression in Sjögren’s Syndrome”
 • 2005: Opleiding Tandheelkunde, Rijksuniversiteit Groningen
 • 2000: Opleiding Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), portefeuillehouder Communicatie

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA)
 • European Association for Carnio-Maxillofacial Surgery (EACMFS)
 • European Academy for Facial Plastic Surgery (EAFPS)
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)
 • Fellow International Team for Implantology (ITI)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • European Association of Oral Medicine (EAOM)
 • Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
 • Lid Eindhovense Tandartsen Vereniging (ETV)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden