Afdeling(en)
Pijngeneeskunde
Aangesteld
BIG registratienr.
9003772330

Pijn is veel meer dan alleen een signaal naar het brein. Pijn heeft invloed op verschillende dimensies van de mens, en daarmee het dagelijks functioneren van de patiënt. Ik ervaar als een voorrecht in mijn vakgebied om de patiënt in zijn totaalbeeld benaderen en een passende behandeling er op af te stemmen.

Aandachtsgebieden

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met pijn is onze core business. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteuning van zelfmanagement aan acute en chronische patiënten met pijn. Pijneducatie is hiervan een onderdeel.
 • Consultvoering van klinische patiënten met acute, chronische pijn en palliatieve pijn;
 • Het overdragen en up-to-date houden van kennis op het gebied van pijn bij medewerkers in het ziekenhuis;
 • Het up to date houden van protocollen op het gebied van pijn;
 • Evidence Based Practice en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
 • Het assisteren van de anesthesioloog-pijn specialist tijdens invasieve pijnbehandelingen;
 • Zorg rondom het gehele traject van patiënten met neuromodulatie bij Refractaire Angina Pectoris en Failed Back Surgery Syndrome.
 • Het uitvoeren van qutenzabehandeling en iontoferese;
 • Wij maken deel uit van het MDO pijngeneeskunde waar wekelijks patiënten met complexe chronische pijn worden besproken. Het MDO bestaat uit de volgende disciplines: anesthesioloog;
 • Pijnspecialist, psycholoog, psychiater, revalidatiearts, fysiotherapeut en verpleegkundig pijnconsulent;
 • Wij werken samen met het TOPZ ( Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg ) bestaande uit de palliatief verpleegkundige, oncoloog, geriater, palliatief arts, geestelijk verzorger en thuiszorg verpleegkundige en hebben wekelijks een MDO waarin complexe casussen op het gebied van palliatieve zorg besproken worden.

Opleidingen & ervaringen

 • Inservice opleiding tot A verpleegkundige Diaconessenhuis Eindhoven
 • Intensive care en coronairy care verpleegkundige Fontys Hoge school Eindhoven
 • Recovery verpleegkundige Opleidng Pijnconsulent, HAN VDO, Nijmegen

Lidmaatschappen

 • V&Ven pijn

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden