Meekijkconsult in ZorgDomein voor SGE huisartsen

Om samen onnodige doorverwijzingen naar de 2de lijn te voorkomen is het per 17 januari voor SGE-huisartsen mogelijk een ‘Meekijkconsult’ aan te vragen bij Cardiologie en Dermatologie. Het is een pilot. Wat is een Meekijkconsult? Hoe werkt het? Wat zijn de uitgangspunten en criteria?

Wat is een Meekijkconsult?

Een digitaal consult waarin de huisarts via ZorgDomein advies vraagt aan een medisch specialist, met de onderliggende vraag of de patiënt met advies in de 1e lijn gediagnosticeerd, behandeld en/of begeleid kan worden. Zonder dat het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken en zonder dat de patiënt doorverwezen hoeft te worden naar het ziekenhuis.

Bekijk de video voor een samenvatting.

Een Meekijkconsult aanvragen
Het aanbod is te vinden in ZorgDomein onder de zorgvraag: Teleconsultatie

Voor Cardiologie via Medisch Specialistische Zorg > Cardiologie: achter alle zorgvragen
Voor Dermatologie via Medisch Specialistische Zorg > Dermatologie: achter alle zorgvragen behalve, (Pre)maligne huidafwijkingen en Proctologie

Uitgangspunten van een Meekijkconsult

  • De huisarts is en blijft hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de medische zorg
  • De medisch specialist reageert binnen drie werkdagen op de consultvraag van de huisarts
  • De terugrapportage vindt plaats via een korte brief aan de huisarts via Edifact
  • Indien een Meekijkconsult leidt tot een advies voor verwijzing, verwijst de huisarts regulier via ZorgDomein
  • De reactie van de specialist heeft de status van een advies aan de huisarts.

Inclusiecriteria voor een Meekijkconsult

Een duidelijke vraagstelling met beknopte samenvatting van klachten en relevante voorgeschiedenis en de reeds ingezette diagnostiek en/of behandeling door de huisarts. Indien beschikbaar en relevant voor de vraagstelling; een actueel medicatie-overzicht en uitslagen van voorafgaand diagnostisch onderzoek (laboratorium, beeldvorming en/of functie onderzoek), toevoegen als ‘bijlage’ in de ZorgDomein-aanvraag. N.b. voor de beantwoording van een Meekijkconsult is dus geen aanvullende diagnostiek nodig

Exclusiecriteria voor een Meekijkconsult

Het Meekijkconsult is niet voor:

  • Spoedeisende vragen, neem in dit geval telefonisch contact op.
  • Controle-patiënten die al onder behandeling zijn van de specialist.
  • Patiënten die geïncludeerd zijn in de chronische zorgpaden, indien de vraag hun chronische aandoening betreft (gebruik dan VIPlive).
  • Passanten, onverzekerden en WLZ-patiënten.

 

Het betreft een pilot

Omdat het Meekijkconsult relatief nieuw is proberen we dit uit met een pilot tussen SGE en Catharina Ziekenhuis. Als de pilot slaagt wordt deze omgezet in een structureel aanbod voor alle specialismen van het Catharina Ziekenhuis en voor de andere zorggroepen.

Suggesties tijdens de pilot zijn welkom op de volgende adressen:

SGE: Mariëlle Nellen via m.nellen@sge.nl
Catharina Ziekenhuis: Cees Swinkels via cees.swinkels@catharinaziekenhuis.nl


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden