Meekijkconsult ook beschikbaar voor PoZoB en geheel Stroomz

In 2022 zijn we voor de huisartsen van SGE gestart met MeeKijkConsultatie voor de specialismen: cardiologie, dermatologie, orthopedie, gynaecologie, interne geneeskunde. Per  1 februari 2023 is het ook voor huisartsen van PoZoB en geheel Stroomz mogelijk hier gebruik van te maken.  In de loop van het jaar zullen er steeds meer specialismen bijkomen.

Wat is een MeeKijkConsult ook alweer?

Een MeeKijkConsult kan door de huisarts ingezet worden om advies te vragen aan een specialist over zijn/haar patiënt. Hiermee wordt onnodig doorverwijzen voorkomen, hoeft de patiënt niet onnodig lang te wachten en dragen we bij aan de juiste zorg op de juiste plek.
De huisarts start het MeekijkConsult via ZorgDomein (‘Teleconsultatie in het menu van ZorgDomein’). De specialist beantwoordt het consult binnen drie werkdagen via een huisartsenbrief.

Aandachtspunten:

  • Een MeeKijkConsult is niet bedoeld voor:
    • Spoedvragen
    • Patiënten die al onder behandeling zijn bij het betreffende specialisme
    • Patiënten die vallen onder de ketenzorgprogramma’s
  • Voor een ECG-beoordeling bij een cardioloog is een MeeKijkConsult ook geschikt. Stuur een goed leesbaar ECG mee met de juiste achtergrondinformatie.
  • Voor deze vorm van dienstverlening ontvangen de huisarts en de medisch specialist een vergoeding.

Voor vragen over MeeKijkConsultatie bij het Catharina Ziekenhuis: Cees.swinkels@catharinaziekenhuis.nl
Strategisch Adviseur Netwerkzorg.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden