‘Met werk van de Nierstichting echt bijdragen aan kwaliteit van leven nierpatiënten’

Het is vandaag Wereld Nieren Dag en daarom staan we onder andere stil bij het belang van gezonde nieren. Piet Batenburg is niet alleen bestuurder van het Catharina Ziekenhuis, hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nierstichting Nederland. Door zijn verleden als internist en zijn werk als bestuurder van een ziekenhuis met een eigen dialyseafdeling weet hij hoe belangrijk de Nierstichting is voor nierpatiënten.

De Nierstichting benaderde Batenburg voor deze functie vanwege zijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, zijn netwerk en ervaring als internist. Maar Batenburg had ook op een andere manier een link met de Nierstichting. Niet vanwege zijn levensstijl (“Ik eet heel weinig zout”) maar wel vanwege een promotieonderzoek tijdens zijn opleiding tot internist. “Daar heb ik destijds een subsidie voor gekregen van de Nierstichting. Nu kan ik iets terugdoen en is de cirkel dus weer rond.”

Draagbare kunstnier

Eén van de nieuwe ontwikkelingen waar Batenburg erg over te spreken is, klinkt misschien nog als toekomstmuziek. Maar het is wel degelijk één van de projecten die de Nierstichting steunt: de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. “Dit zou voor veel nierpatiënten in de toekomst een oplossing kunnen zijn. Dialyseren in het ziekenhuis is dan niet meer nodig”, vertelt Batenburg. “De gedachte dat we op die manier als Nierstichting de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, vind ik prachtig. We willen echt bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen en verbetering van de zorg.”

Tekort donornieren

De Nierstichting heeft achter de schermen het afgelopen jaar ook veel werk verzet om de nieuwe donorwet te realiseren. 1 op de 6 dialysepatiënten komt uiteindelijk te overlijden omdat er geen geschikte donornier is gevonden. “Dialyse werkt uitstekend, maar het is een tijdelijke behandeling. Alleen een donornier kan bij deze patiënten zorgen voor genezing. Met het aannemen van de nieuwe donorwet door de Eerste en Tweede Kamer is onlangs wel een heel belangrijke stap gezet. Daar zijn we als Nierstichting natuurlijk ook erg blij mee.”

Glazen huis

Jaarlijks ontvangt de Nierstichting circa 22 miljoen euro uit collectes, acties en legaten. De directeur en zijn team maken daarvoor de plannen. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het geld verantwoord en doelmatig wordt besteed. Batenburg: “Goede doelen zitten in een glazen huis. Onze rol als Raad van Toezicht is daarom belangrijk”, vertelt Batenburg. “Daarnaast zijn we als toezichthouder ook een sparringspartner en adviseur voor de directeur.” 

Familietransplantaties

Een voorbeeldproject -gesubsidieerd door de Nierstichting- waar Batenburg erg enthousiast over is, zijn de teams die familieleden en bekenden van een nierpatiënt in de eigen omgeving voorlichting geven over het beschikbaar stellen van een nier. “Door goede voorlichting kunnen we de drempel voor een transplantatie verlagen. Juist vanwege dit soort projecten vind ik het de moeite waard om mij te verbinden aan deze stichting. Ik zie als bestuurder in het ziekenhuis in de dagelijkse praktijk de toegevoegde waarde van de Nierstichting. Het is heel leuk om hier mijn bijdrage aan te leveren.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden