MijnCatharina voor kinderen & jongeren

Ben jij 12 jaar of ouder en maak jij gebruik van het zorgportaal MijnCatharina? Belangrijk is dan: wie mag er met jou meekijken? Wil je meer weten? Lees dan verder.

MijnCatharina = Jouw Keuze

Als patiënt van het Catharina Ziekenhuis, heb je toegang tot je medisch dossier via zorgportaal MijnCatharina. Vanuit huis kan je daar inloggen.

Om in te loggen in MijnCatharina heb je een eigen DigiD nodig. Als je die nog niet hebt, kan je die aanvragen via www.digid.nl

Klik hier om in te loggen

Via het zorgportaal MijnCatharina kan je lezen wat de dokter over je heeft opgeschreven. Je kan uitslagen van onderzoeken bekijken. Ook kan je herhaalafspraken maken of een vraag stellen aan de dokter.

Belangrijk is, wie er nog meer in je zorgportaal mag kijken

Als je onder de 12 jaar bent, kijken je ouders vooral in je dossier. Jij kan samen met hen in je medische gegevens kijken.

Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, mag je zelf beslissen of je ouders/verzorgers mee mogen kijken in je dossier. Als je dat om een of andere reden niet wilt, kan je dat aangeven bij de dokter. Die zet het zorgportaal dan dicht als hij denkt dat jij daar goed over kunt beslissen. Ook als de arts denkt dat inzage in het zorgportaal door ouders niet in het belang van het kind is, zet de arts het portaal dicht. Als het portaal dicht is, kan niemand er meer in kijken; ook jijzelf niet.

Als je boven de 16 jaar bent, ben je voor ons zo volwassen, dat jij de enige bent die toegang heeft tot MijnCatharina. Jij beheert de toegang via je eigen DigiD. Natuurlijk kan je thuis iedereen mee  laten kijken.

Wil je meer weten? Kijk op

www.patientenrechten.patientenfederatie.nl/kinderen-hun-ouders-en-patientenrechten/

www.kindenziekenhuis.nl/handvest-kind-ziekenhuis/


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden