Nardo van der Meer nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

Prof. dr. Nardo van der Meer (1970) is per 1 juni 2020 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft hem benoemd als opvolger van Piet Batenburg die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie zal neerleggen.

Nardo van der Meer studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde daarna de opleiding tot anesthesioloog en intensivist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 2009 behaalde hij zijn MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is Van der Meer gaan werken in het Amphia Ziekenhuis in Breda als cardio-anesthesioloog en intensivist waar hij zijn werkzaamheden combineerde met het voorzitterschap voor het bestuur Vereniging Medische Staf.

De Raad van Toezicht heeft in hem de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van het Catharina Ziekenhuis als regisseur van waardegedreven zorg verder uit te bouwen en vorm te geven. Tiny Sanders, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Wij zijn erg verheugd met de aanstelling van Nardo, omdat hij de juiste mix heeft van medisch inhoudelijke achtergrond, ervaring en persoonlijkheid om het Catharina Ziekenhuis door deze uitdagende tijden te leiden.” Van der Meer gaat samen met Geranne Engwirda het bestuur vormen van het Catharina Ziekenhuis.

Op dit moment is Nardo van der Meer nog voorzitter van de vakgroep anesthesiologen, intensivisten en pijnbestrijders en opleider Intensive Care bij het Amphia Ziekenhuis als ook hoogleraar Healthcare management aan de Universiteit van Tilburg/Tias Business School. Nardo van der Meer: “Ik kijk ernaar uit om met mijn diversiteit aan ervaringen als medisch professional, bestuurder, hoogleraar en ondernemer een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het Catharina Ziekenhuis te gaan leveren.”


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden