Natraject borstkanker: een wereld te winnen!

Oktober is jaarlijks de maand waarin we stilstaan bij borstkanker. Vaak gaat het in de borstkankermaand over het opsporen en behandelen van de ziekte. Maar borstkanker gooit je leven volledig overhoop en heeft een grote psychische impact. Dat ervaren vrouwen tijdens de diagnose, tijdens de behandelingen, maar vaak ook als alle behandelingen achter de rug zijn. En bij die periode van nazorg en nacontrole is nog een wereld te winnen!

Als je de diagnose borstkanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. De behandeling wordt gestart en veel patiënten hebben het gevoel op een sneltrein te zijn gesprongen. De regie van je leven wordt totaal overgenomen door de ziekte en de daarbij behorende behandelingen. Soms word je maandenlang gedwongen in een ritme van chemotherapie, operatie en bestralingen.

Na die periode is de kans dat er nog kwaadaardige cellen in het lichaam aanwezig zijn aanzienlijk gereduceerd en krijg je nog één keer per jaar een mammografie om te controleren of de ziekte weg blijft.

Na de diagnose borstkanker zijn er tal van behandelingen mogelijk, dat is echt maatwerk. Maar voor het natraject is daar nog onvoldoende voor geregeld in ziekenhuizen. Daar kunnen we voor onze patiënten nog grote stappen maken.‘We kunnen nog grote stappen maken,’ zeggen Johanne Bloemen en Yvonne van Riet, borstkankerchirurgen van het Catharina Ziekenhuis.

Gelukkig is de laatste jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de nacontrole van borstkankerpatiënten. Wat gebeurt er als de behandeling achter de rug is? Hoe vaak worden patiënten nog gecontroleerd en waar wordt op gecontroleerd? En niet geheel onbelangrijk; wat wil de patiënt zelf?

Met die informatie zijn we in ons ziekenhuis aan de slag gegaan en hebben we ons gefocust op maatwerk na de behandeling. De stem van de patiënt is daarbij ontzettend belangrijk. Niet iedere patiënt wil namelijk jaarlijks in spanning zitten voor, tijdens en na een mammografie als de kans op terugkeer van de ziekte 2 procent is.

Wij hebben een speciaal team getraind in ‘Samen Beslissen’. Samen met de patiënt op maat een beslissing nemen. Hiervoor is een keuzehulp ontwikkeld. Dit betekent praktisch dat de patiënt informatie ontvangt over de kenmerken van de tumor en hoe groot de kans is op terugkeer van de ziekte op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten. Ze vult een vragenlijst in en krijgt vóóraf uitleg over wat men wel en niet kan verwachten tijdens de nacontrole.

Zo proberen we te achterhalen welke waarde de patiënt hecht aan nacontrole, wat zij belangrijk vindt in het leven, wat haar behoefte is en waar ze mee worstelt. Samen met de chirurg en verpleegkundig specialist wordt vervolgens een nazorgplan op maat gemaakt.

Het Catharina Ziekenhuis werkt binnen Santeon-verband samen met zes andere topklinische ziekenhuizen om de zorg op alle gebieden te verbeteren. Binnen Santeon is het Catharina Borstkankercentrum lead-ziekenhuis voor borstkanker. Dit betekent dat wij als eerste ziekenhuis zijn begonnen met gepersonaliseerde nacontrole voor borstkankerpatiënten. Wij zijn ervan overtuigd dat de andere zes ziekenhuizen snel zullen volgen!

Yvonne van Riet en Johanne Bloemen, chirurgen Catharina Borstkankercentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden