Nieuw: de coronaire functietest

Complete intra-coronaire diagnostiek bij onbegrepen angina pectoris: de coronaire functietest. Het is een gestandaardiseerd, invasief onderzoek om zowel coronairspasmen of microvasculaire dysfunctie aan te tonen of uit te sluiten. Specifiek voor patiënten met klachten verdacht voor angina pectoris zonder duidelijke vernauwingen op een CT-scan of angiogram. Waarom is dit belangrijk? Wat biedt Cardiologie precies? En hoe kunt u patiënten aanmelden?

Achtergrond

De laatste jaren is er binnen de cardiologie veel aandacht voor patiënten met angineuze klachten waarbij geen vernauwingen in de kransslagaders wordt vastgesteld (Angina with No Obstructive Coronary Arteries (ANOCA), voorheen bekend als Syndroom X). Sinds c.a. twee jaar werkt Cardiologie in het Catharina Ziekenhuis op dit gebied  intensief samen met het Radboudumc . Er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coronairspasme en het doen van metingen naar de weerstand in de kleinste haarvaten van de kransslagaders. Daaruit is een gestandaardiseerd onderzoek van de kransslagaders voortgekomen waarbij we coronairspasmen of microvasculaire dysfunctie (MVD) kunnen aantonen of uitsluiten: de coronaire functietest.

Om welke patiënten gaat het?

Patiënten met klachten verdacht voor angina pectoris ogenschijnlijke vernauwingen in de kransslagaders. Denk aan patiënten met typische klachten van druk op de borst of dyspnoe bij inspanning zonder afwijkingen op een CT coronairen of bij een hartcatheterisatie.

Wat biedt Cardiologie?

Complete intra-coronaire diagnostiek in één sessie. Een FFR van alle vaten is vaak de eerste stap als er toch atherosclerose aanwezig is, de ervaring leert dat een klein aandeel van de patiënten toch diffuus epicardiaal vaatlijden heeft. Er volgt een onderzoek naar coronaire spasmen middels acetylcholine provocatietest. Daarna wordt met verschillende technieken de doorbloeding (weerstand) van de kleine haarvaten gemeten.

Waarom is dit belangrijk?

Voor de patiënt is het hebben van ‘onverklaarde’ klachten belastend en frustrerend. Vaak leidt het hebben van onvoldoende begrepen klachten tot een hoge belasting voor de zorg doordat de patiënt gaat shoppen bij meerdere specialisten of bijvoorbeeld vaak de Spoedeisende Hulp bezoekt uit onzekerheid over de klachten. Wij vinden het belangrijk dat met het doen van complete intra-coronaire diagnostiek we een patiënt zekerheid en uitsluitsel kunnen geven over bijvoorbeeld de aan- of afwezigheid van microvasculair lijden en daarmee ook het nut van medicatie vaststellen. Met het vergroten van het cohort neemt de kennis over ‘Syndroom X’ nu steeds verder toe. Voor de patiënt en verwijzer is het van belang zich te realiseren dat het risico op complicaties gelijk is aan het ondergaan van een hartcatheterisatie of FFR meting, er moet dus wel enige verdenking op cardiale betrokkenheid bestaan.

Hoe meldt u uw patiënt aan?

Patiënten kunnen aangemeld worden bij de poli Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis, via ZorgDomein. We brengen de klachten in kaart en samen met de patiënt besluiten we of een invasieve coronaire functietest is aangewezen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden