Nieuwe RTA Coronairlijden

In afstemming met betrokkenen van het Netwerk Coronairlijden binnen het Nederlands Hart Netwerk zijn verschillende aanpassingen gemaakt aan de regionale transmurale afspraak (RTA) Coronairlijden. Binnen deze Regionale Transmurale Afspraak zijn wijzigingen gemaakt in de benodigde informatie bij verwijzingen voor zowel de 1ste, 2de en 3de lijn (o.a. opname van richtlijn HASP). Daarnaast is de afstemming voor diagnostiek en behandeling aangepast volgens recente richtlijnen (o.a. NHG- & ESC-richtlijnen) en voor het leveren van zinnige zorg. Ook zijn de protocollen ‘Triage verdenking ACS’ en ‘Startmedicatie en strategie ACS’ aangepast naar het huidige geïmplementeerde beleid.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden