Nieuwe werkwijze verbetert interklinisch spoedtransport

Na een intensieve periode van voorbereiding hebben vier ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis) en ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost op 18 april een verbeterde werkwijze van hun interklinisch spoedtransport ingevoerd.

Interklinisch spoedtransport wordt ingezet wanneer er geen tijd te verliezen is. Bijvoorbeeld als kritieke patiënten die beademd moeten worden een spoedbehandeling in een ander ziekenhuis in de regio moeten ondergaan. Dit transport (naar of vanuit het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis) wordt begeleid door een intensivist, een anesthesioloog óf een Spoedeisende Hulp-arts van het insturende ziekenhuis. Het vervoer vindt plaats met spoedambulances van de ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost die altijd snel ter plaatse kunnen zijn. Omdat de standaard beademingsapparatuur in deze ambulance (meestal) niet toereikend is, worden er altijd extra bewakings- en beademingsapparatuur en infuuspompen vanuit de regionale ziekenhuizen meegenomen.

Beter en veiliger
Omdat de vier ziekenhuizen allemaal beschikken over hetzelfde beademingstoestel, is in alle regionale spoedambulances een aanpassing gedaan. Dit beademingstoestel kan daardoor veilig worden opgeborgen en gebruikt. Daarnaast heeft elk ziekenhuis apparatuur klaar staan voor bewaking en infuustoediening van speciale medicatie. Deze apparatuur kan nu veilig en gezekerd aan de brancard worden bevestigd en bij een noodstop niet meer verschuiven of losraken. 

Stroomversnelling
Al enkele jaren zochten de intensivisten van het regionale intensive care samenwerkingsverband ICUZON (Intensive Care Units Zuidoost Nederland) samen naar – financieel haalbare – manieren om het interklinisch spoedtransport in de regio beter te organiseren. Tijdens de coronacrisis, waarbij grote aantallen patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis werden vervoerd, deden ze nieuwe ervaringen op en kwam het proces in een stroomversnelling. In de afgelopen maanden werden de procedures vastgelegd, zijn alle meereizende artsen in de ziekenhuizen geschoold in de nieuwe manier van werken en werden de spoedambulances aangepast. Per 18 april ging de nieuwe werkwijze in.

Samenwerking in regio loont
Artsen van de vier ziekenhuizen en de ambulancedienst zijn blij met de nieuwe werkwijze die een beter spoedtransport vanuit de regionale ziekenhuizen garandeert. De nieuwe werkwijze laat zien dat het mogelijk is door goed overleg met de verschillende ziekenhuizen en de GGD een verbeterslag in kwaliteit te maken. Met een goed op elkaar ingespeeld team van medisch specialisten en een adequaat uitgeruste spoedambulance, die altijd snel ter plaatse kan zijn, zorgen we nog beter voor de kritieke patiënt in onze regio.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden