Oktober borstkankermaand: contrastvloeistof maakt mammografie nog nauwkeuriger

Radiologen van het Catharina Ziekenhuis kunnen, door het vooraf inspuiten van contrastvloeistof bij een mammografie, een nog nauwkeurigere inschatting maken of er sprake is van borstkanker.

Radiologen kunnen, door het vooraf inspuiten van contrastvloeistof bij een mammografie, een nog nauwkeurigere inschatting maken of er sprake is van borstkanker.

Deze methode heet Contrast-Enhanced Mammography (CEM). Voor de vrouwen die naar het ziekenhuis komen voor een borstfoto verloopt het proces nagenoeg hetzelfde. Het enige verschil is dat ze enkele minuten vóór het maken van de borstfoto contrastvloeistof ingespoten krijgen. Dit wordt via een infuus ingebracht in een bloedvat in de elleboog. Deze vloeistof hoopt zich op in tumorweefsel waardoor het eenvoudiger wordt om borstkanker te herkennen.

Nog nauwkeuriger

Door vooraf contrastvloeistof in te spuiten, geeft de mammografie – de borstfoto – een nog nauwkeuriger beeld. “De kans op onnodige vervolgonderzoeken daalt hiermee ook. De nauwkeurigheid van CEM is ongeveer te vergelijken met die van een MRI-mammografie onderzoek“, legt radioloog Maaike Gielens uit.

Ongerustheid wegnemen

De techniek is niet nieuw, maar het Catharina Ziekenhuis is in de regio het eerste ziekenhuis die deze techniek toepast. In eerste instantie alleen bij vrouwen die verwezen zijn vanuit het bevolkingsonderzoek. “Hopelijk kunnen we in de toekomst ook andere patiëntgroepen deze nieuwe techniek aanbieden. Snel duidelijkheid geven en waar mogelijk ongerustheid wegnemen is ontzettend belangrijk, want vooral de periode tot mogelijk verder onderzoek in het ziekenhuis, maakt vrouwen onrustig,” aldus Gielens.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden