CT-scan met een volle blaas

Een CT-scan met een volle blaas wordt gemaakt met verschillende blaasvullingen. De CT‐scan is een röntgenapparaat waarmee we foto’s (dwarse doorsneden) maken van het lichaam. De radiotherapeut geeft op de gemaakte opnames het te bestralen gebied aan. Hierna wordt door de radiotherapeutisch laboranten het bestralingsplan gemaakt waarbij de optimale manier van bestralen bepaald wordt.

De tumor in de blaas is vooraf door de uroloog bekeken door middel van een cystoscopie en gemarkeerd met een contrastmiddel. Het contrastmiddel geeft de positie van de tumor in de blaas aan op de beelden van de CT-scan. Bij een CT-scan met een volle blaas, vragen wij u om thuis één uur voor de scan naar het toilet te gaan om te plassen en zo mogelijk voor ontlasting te zorgen. Vlak daarna drinkt u 2 glazen (250- 400 cc). 

Dit vragen we om twee redenen:

  • Een gevulde blaas drukt de darmen voor een deel uit het bestralingsgebied en geeft daardoor minder kans op bijwerkingen
  • Een min of meer gelijke blaas- en endeldarmvulling is van belang voor de nauwkeurigheid van de bestralingen

We maken in totaal 3 CT-scans waarbij u gevraagd wordt om tussendoor nog wat extra te drinken of juist uit te plassen. Er worden op deze manier 3 CT-scans gemaakt met verschillende blaasvullingen. De radiotherapeut geeft op de beelden van de CT-scan het bestralingsgebied aan waar een maximale dosis bereikt moet worden. Naast het bereiken van de maximale dosis in de tumor, is het zoveel mogelijk sparen van het gezonde weefsel eveneens van groot belang. Met behulp van de drie gemaakte CT-scans kunnen uiteindelijk zes verschillende bestralingsplannen worden gemaakt, zodat we tijdens de bestralingen elke dag het best passende bestralingsplan kunnen kiezen. Deze bestralingsplannen worden gecontroleerd en goedgekeurd door de radiotherapeut en klinisch fysicus.

Tatoeagepuntjes

Er worden enkele kleine tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht en met speciale inkt tekenen we lijnen aan op de huid. Dit is nodig om u elke dag op dezelfde manier te kunnen bestralen. U mag deze lijnen niet afwassen. Gebruik geen zeep op de aangetekende plekken. U kunt zich wel douchen, maar neem geen bad en
ga niet zwemmen. De inkt geeft af en trekt mogelijk in de kleding. Het is moeilijk om deze inktvlekken uit te wassen. Daarom adviseren wij u om bij de voorbereiding en tijdens de behandeling bij voorkeur katoenen ondergoed te dragen.

Het maken van de drie CT‐scans duurt ongeveer 1 uur.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden