Oogonderzoek Zuidoost-Brabant: nieuwe aanpak om wachttijden te verkorten

Eindhoven | Geen lange wachttijden meer voor onderzoek naar vaak voorkomende, laagcomplexe en niet-acute oogklachten in Zuidoost-Brabant. En meer tijd voor specialistische oogzorg in het ziekenhuis. Dat is het doel van het samenwerkingsverband tussen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Diagnostiek voor U, de organisatie voor alle eerstelijnsdiagnostiek.

Om lange wachttijden bij de oogarts op te lossen, biedt Diagnostiek voor U vanaf 25 maart in Eindhoven (Boschdijk 1119) optometrisch (oog)onderzoek voor laagcomplexe oogklachten. De patiënt in de regio Zuidoost-Brabant kan sneller dan voorheen terecht bij de optometrist. We starten met het draaien van spreekuren één dag in de week. Op basis van ervaringen en beschikbaarheid optometristen breiden we binnen enkele maanden het spreekuur verder uit om nog meer patiënten in korte tijd te kunnen diagnosticeren.

Zo houden professionals niet-complexe zorg uit het Catharina Ziekenhuis en neemt daar de druk op specialistische zorg af. Hiermee leveren beide zorginstellingen een bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek.

Nieuwe onderzoeksruimte optometrisch onderzoek bij Diagnostiek voor U. Rechts op de foto optometrist Jetteke Eckhardt. Foto: Bjorn Staps

75 procent terug naar de huisarts

Voorbeelden van relatief vaak voorkomende, laagcomplexe en niet-acute oogheelkundige problematiek zijn bijvoorbeeld langer bestaande rode, droge of geïrriteerde ogen, wazig zien of andere visusklachten of verdenking op verhoogde oogdruk (glaucoom).

Uit onderzoek (pagina 28) blijkt dat ca. 75% van de patiënten na optometrisch onderzoek terugverwezen wordt naar de huisarts. Er is dan geen behandeling bij de oogarts nodig. De huisarts wordt ondersteund met de diagnostiek van oogheelkundige aandoeningen die hij/zij vervolgens zelf kan behandelen. Bij doorverwijzing naar het ziekenhuis is er een gerichtere diagnose voor de behandelaar en hoeven er alleen nog aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd.

De samenwerking tussen beide organisaties wordt versterkt met de detachering van optometristen uit het Catharina Ziekenhuis bij Diagnostiek voor U. Indien nodig is er direct contact met het ziekenhuis. Huisarts en patiënt weten snel waar ze aan toe zijn en of behandeling in het ziekenhuis nodig is. Hierdoor worden in het Catharina Ziekenhuis ook de wachttijden voor oogbehandelingen bij de oogarts korter.

Beheersen van de zorgkosten

Optometrist Jetteke Eckhardt vertelt: “Door samenwerking is er voor patiënten een snellere optometrische screening mogelijk waarbij duidelijk wordt of de patiënt specialistische zorg van een oogarts nodig heeft of dat de huisarts de zorg kan voortzetten. Zo leveren we een bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Met deze aanpak waarborgen het Catharina Ziekenhuis en Diagnostiek voor U als gezamenlijke regievoerders de continuïteit van oogzorg in de regio. Zij volgen het principe van zorg buiten het ziekenhuis waar het kan (laag-complex en niet-urgent) en daarbinnen waar het moet (complex, specialistisch en/of urgent). Deze aanpak helpt ook bij het beheersen van de zorgkosten door waar het kan te behandelen in de eerste lijn en waar het moet gericht te verwijzen naar de specialist.

Vraag naar oogzorg neemt toe

Het aantal mensen met staar, glaucoom (beschadiging oogzenuw), maculadegeneratie (aandoening centrale gedeelte netvlies, de gele vlek) en retinopathie (beschadiging netvlies) stijgt naar boven de miljoen in 2030 in Nederland. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing: oogziekten komen veel vaker voor bij ouderen en het aantal ouderen neemt sterk toe. De toenemende vraag zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van de oogzorg onder druk staat: er zijn momenteel lange wachttijden voor de oogarts.

Bij landelijke invoering van deze aanpak en positionering van de optometrist gaan er ongeveer 130.000 mensen niet meer ‘onnodig’ naar de oogarts en neemt de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de oogzorg toe. Bijkomend voordeel is dat de kosten van deze zorg dalen: zowel voor de zorgbranche als voor de patiënt zelf.

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden