Carotisstenose: vernauwing van de halsslagader

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Ga direct naar:

Door slagaderverkalking kan een vernauwing in de halsslagader ontstaan. Dat noemen we een carotisstenose. De vaatchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben veel ervaring met het behandelen van een vernauwing in de halsslagader.

Wat is carotisstenose?

Carotisstenose is een vernauwing in de halsslagader. De oorzaak van een carotisstenose is slagaderverkalking. Slagaderverkalking (ook wel atherosclerose genoemd) ontstaat doordat bloedplaatjes, cholesterol en gladde spiercellen zich ophopen in de vaatwand. Deze ophopingen noemen we plaques. 

Een plaque kan op zeker moment instabiel worden, waardoor bloedplaatjes hierop een stolsel vormen. Als een dergelijk stolsel of plaque-materiaal losschiet, kan dit de bloedtoevoer naar de hersenen in gevaar brengen.

Een afwijking in de halsslagader kan worden ontdekt naar aanleiding van onderzoek na het doormaken van een TIA (Transient Ischemic Attacks) of CVA (herseninfarct). Dit onderzoek wordt in eerste instantie vaak verricht met behulp van duplexonderzoek.


Klachten bij carotisstenose

Een vernauwing of zelfs een afsluiting in de halsslagader hoeft geen klachten te geven, aangezien meerdere slagaders verantwoordelijk zijn voor de bloedvoorziening van de hersenen. We noemen de afwijking dan asymptomatisch.

In geval van een symptomatische carotisstenose, bijvoorbeeld door een losgeschoten stukje plaque (embolie), stroomt er minder of geen bloed meer naar een bepaald gebied van de hersenen. Daardoor kunnen deze hersencellen afsterven. Dit kan leiden tot een beroerte (CVA). We noemen de afwijking dan symptomatisch. Driekwart van alle mensen die een beroerte krijgt, wordt vooraf ‘gewaarschuwd’. Deze waarschuwingen noemen we TIA’s (Transient Ischemic Attacks).

TIA’s uiten zich in:

  • kortdurend krachtverlies of verlamming van een hand, arm en/of been (eenzijdig);
  • tintelingen of een doof gevoel in een arm, hand en/of been (eenzijdig);
  • een periode van moeilijk kunnen praten;
  • afhangende mondhoek;
  • een voorbijgaande blindheid aan een oog.

Diagnose van carotisstenose

Een vernauwing van de halsslagader kunnen de specialisten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum vaststellen met verschillende onderzoeken:

Duplexonderzoek

De meest gebruikelijke methode is een duplexonderzoek van de halsvaten. Bij een duplex-onderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht (net zoals bij echografie) en wordt in het beeld door middel van kleur de stroomrichting en stroomsnelheid weergegeven (Doppleronderzoek). Door de stroomsnelheden van het bloed te meten, kan een vernauwing worden opgespoord en bepaald worden hoe ernstig deze is. Dit onderzoek is pijnloos en niet schadelijk.

MRI-onderzoek 

Een MRI-onderzoek is een onderzoeksmethode waarbij met behulp van magnetische technieken delen van het menselijk lichaam in beeld gebracht worden. Er wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld, waarin kleine bouwsteentjes van het lichaam in trilling worden gebracht. Dit wordt resonantie genoemd. Een computer zet deze trilling om in beeld. Deze techniek heet Magnetic Resonance Imaging (MRI).

MRI-onderzoek met contrastvloeistof (MRA)

Door contrastvloeistof toe te dienen via een infuus, worden de bloedvaten beter zichtbaar. We noemen de MRI dan een MRA (de A van angiografie). Op beelden van de bloedvaten is dan precies te zien waar zich vernauwingen, scheurtjes of andere afwijkingen bevinden.
Het onderzoek is pijnloos en het gebruikte contrastmiddel is niet schadelijk. 

CT-scan

Eén van de methodes om de diameter van de verwijding te meten is een CT-scan. Bij een CT-scan maakt een computer meerdere opnames van dwarsdoorsneden van de slagaderen. Hiermee kan de verwijding nauwkeurig in beeld worden gebracht. Dit is belangrijk om de ligging van de verwijding ten opzichte van de zijtakken van de slagader in beeld te brengen, waardoor de behandelmogelijkheden bepaald kunnen worden.

CT-scan met contrastvloeistof (CTA)

Om de aorta goed zichtbaar te maken, is het in de meeste gevallen noodzakelijk om een CT-scan met contrastvloeistof te maken. We spuiten dan contrastvloeistof in een bloedvat. We noemen de CT dan een CTA (de A van angiografie).


Behandeling van carotisstenose

Bij een vernauwing in één of meerdere halsslagaders kan een operatie worden overwogen. Of hiertoe wordt besloten, hangt af van de ernst van de vernauwing, de lichamelijke conditie (waarbij de schade van het doorgemaakte CVA wordt meegewogen), de levensverwachting en natuurlijk de wens van de patiënt.

Lees verder over de behandelmogelijkheden

Deel deze pagina