Duplexonderzoek

Een duplexonderzoek is een echografisch onderzoek waarbij de bloedvaten met behulp van geluidsgolven in beeld worden gebracht. Ook kan op deze manier de bloedstroom worden gemeten.

De laborant gaat met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van het echoapparaat zichtbaar zijn. Eventueel is uw bloedstroom tijdens het onderzoek ook hoorbaar.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden