Vruchtbaarheidsbehandelingen

Gynaecologie

Ga direct naar:

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Als zwanger worden niet vanzelf gaat kan in sommige gevallen een vruchtbaarheidsbehandeling uitkomst bieden. In het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht voor vruchtbaarheidsbehandelingen zoals een behandeling met hormonen, IUI en IVF/ICSI. Afhankelijk van de oorzaak van het niet zwanger raken, wordt een keuze gemaakt.

In het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht voor de volgende vruchtbaarheidsbehandelingen:

Behandeling met hormonen

Vrouwen die een hormoonafwijking hebben kunnen behandeld worden met hormonen om de cyclus te reguleren en een eisprong op te wekken. Dit noemen we ovulatie-inductie. Als de vrouw geen eisprong heeft, is de eerste keuze meestal het middel clomifeen, dat in tabletvorm wordt ingenomen. De arts volgt dan de cyclus met echografie om het effect van de behandeling te bekijken. Er zijn ook andere vormen van hormoonbehandelingen.

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Bij een intra-uteriene inseminatie brengt de arts of de verpleegkundige zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder. Deze behandeling wordt toegepast bij:

  • een verminderde kwaliteit van de zaadcellen
  • een te laag aantal zaadcellen
  • na een periode van uitblijven van een zwangerschap zonder duidelijke oorzaak

Lees meer over deze behandeling in onze patiënten folders

IVF/ICSI

Deze methode heet ook wel reageerbuisbevruchting. Eicel en zaadcel worden buiten het lichaam (in vitro) bij elkaar gebracht om te proberen een bevruchting tot stand te brengen (fertilisatie). Als dat lukt, wordt de bevruchte eicel (embryo) overgeplaatst naar de baarmoederholte (embryotransfer). Meer hierover leest u in onze folder In Vitro Fertilisatie

Invriezen van zaad

We bieden ook de mogelijkheid om zaad in te vriezen. We vriezen zaad in en bewaren zaad van patiënten die op korte termijn een behandeling moeten ondergaan waardoor hun vruchtbaarheid afneemt (bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of langdurig gebruik van medicijnen). Als u een vruchtbaarheid verminderende behandeling moet ondergaan kunt u naar ons verwezen worden door medisch specialisten uit de hele regio Zuidoost Brabant. Meer informatie over het invriezen van zaad leest u in de folder ‘Het invriezen en opslaan van sperma’.

Invriezen van eicellen

Het invriezen van eicellen kan ook via het IVF-centrum. De techniek waarmee dat gebeurt, heet vitrificatie. Dit is een methode waarbij het invriesproces heel snel verloopt. Hierdoor is de schade aan eicellen ten gevolge van het invriezen en later het ontdooien minimaal. Vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, moeten een IVF-behandeling ondergaan. Hierbij worden eerst de eierstokken met hormonen gestimuleerd. Vervolgens worden door het aanprikken van de eierstokken, de eicellen verkregen. De hele behandeling neemt ongeveer 5 weken in beslag.

Eicellen kunnen worden ingevroren en bewaard van vrouwen die op korte termijn een behandeling moeten ondergaan waardoor hun vruchtbaarheid afneemt (bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of langdurig gebruik van medicijnen) en die geen vaste partner hebben. Een  andere reden om eicellen in te vriezen zijn vrouwen die een verhoogd risico hebben op vervroegde overgang (prematuur ovarieel falen) of het niet vinden van zaadcellen op de dag van een eicelpunctie. Ook vrouwen die om persoonlijke of vanwege maatschappelijke omstandigheden  eicellen willen laten invriezen kunnen hiervoor terecht bij het IVF‐centrum. Voor deze laatste categorie ligt de leeftijdsgrens tussen de 30 en 40 jaar. Voor hen geldt dat de kosten voor het invriezen van eicellen zonder medische indicatie niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Vruchtbaarheidsbevorderende operaties

Er kunnen diverse afwijkingen bestaan waardoor de kans op een zwangerschap kleiner is. Operaties die de vruchtbaarheid bevorderen (fertiliteitbevorderende operaties) verbeteren de kans op een zwangerschap.


Succeskans vruchtbaarheidsbehandeling

Of u met een fertiliteitsbehandeling zwanger zult worden, hangt grotendeels af van uw leeftijd, de duur van het uitblijven van een zwangerschap, de vraag of u eerdere zwangerschappen hebt gehad en de hoeveelste behandeling het is.
Hier vindt u onze resultaten van 2019. De resultaten zijn op verschillende manieren weer te geven. In deze registratie is gekozen voor het percentage zwangerschappen per gestarte cycli en het percentage zwangerschappen per ET bij IVF en ICSI. Bij IUI is het percentage zwangerschappen per gestarte cycli en het percentage zwangerschappen per inseminatie weergegeven.

Intracytoplasmatische sperma‐injectie (ICSI): er wordt één spermacel rechtstreeks ingebracht in de eicel.
Gestarte Cyclus: behandeling vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei
Punctie: het aanprikken van de follikels met als doel eicellen te verkrijgen
EmbryoTransfer (ET): het plaatsen van de embryo's in de baarmoederholte
Intra‐Uteriene Inseminatie (IUI): opgewerkte zaadcellen worden kunstmatig in de baarmoeder ingebracht.
Zwangerschap: positieve zwangerschapstest, niet eerder dan 15 dagen na de punctie.
Doorgaande zwangerschap: Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap waarbij op de 12 weken echo (tenminste) één foetus met hartactie wordt gezien.

Deze percentages zeggen niet alles

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met de interpretatie van deze getallen, om de volgende redenen:

  • De percentages zijn afhankelijk van allerlei andere factoren, zoals de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens en het aantal eerdere behandelingen. Deze factoren kunnen verschillen tussen de centra. Als een centrum bijvoorbeeld veel behandelingen doet bij vooral oudere vrouwen, kan het zwangerschapspercentage van dat centrum lager zijn.
  • Ook andere zaken zijn belangrijk voor de kwaliteit van zorg, zoals de tevredenheid van patiënten, het percentage complicaties en het percentage meerlingen. Als er bijvoorbeeld meerdere embryo’s worden teruggeplaatst stijgt niet alleen de kans op zwangerschap, maar ook de kans op meerlingen, met alle risico's van dien.

Deel deze pagina